Aantal vuurwerk ongevallen moet naar nul

Tuesday 18 December , 2018293

Districtscommissaris Audrey Hankers van Wanica Zuid-Oost streeft samen met het Korps Brandweer Suriname (KBS) ernaartoe, dat het aantal vuurwerkongevallen sterk wordt gereduceerd. De burgermoeder spreekt de hoop uit dat er tijdens en na de jaarwisseling 0 personen het slachtoffer worden van onverantwoord gebruik van vuurwerk.

Met het KBS is op dinsdag 18 december de actieperiode ingeluid voor wat betreft de bewustwording rond het afsteken van vuurwerk. De verkoop en afschietperiode van bombels is gesteld op 27 december tot en met 2 januari 2019. De launch van deze actie vond te Wanica plaats, gezien er veel ondernemers in dit district zijn die vuurwerk verkopen. Er zijn ruim 150 verkooppunten geregistreerd. Bovendien beschikt het commissariaat bij uitstek over de infrastructuur om de plaatselijke bewoners te bereiken. Voor de jongeren in het bijzonder is deze bewustwordingscampagne goed meent Hankers, omdat ze bewust worden gemaakt van de gevaren die er zijn bij het onverantwoordelijk omgaan met vuurwerk. Ze vindt het ook niet te vroeg dat er nu begonnen is met de awareness periode, omdat de samenleving dan goed is geïnformeerd. De bestuursambtenaren zullen samen met medewerkers van het KBS, scholen en buurtbewoners bezoeken om de nodige voorlichting te geven.

Olton Pinas, voorlichter van het KBS, geeft aan dat het aantal slachtoffers de laatste 2 jaren is afgenomen. In 2016 en 2017 zijn dat respectievelijk 25 en 12. Voor deze periode is het streven dat niemand een ongeluk krijgt. Pinas is ervan overtuigd dat als iedereen de tips van de Brandweer in acht neemt, het niet verkeerd kan aflopen bij het afsteken van vuurwerk. Aan de voorlichting van het korps zal het niet liggen, omdat er agressief informatie wordt verstrekt. Extra  manschappen worden ingezet en met de bestuursdiensten wordt er samengewerkt om alles goed te laten verlopen. Er zal ook streng gelet worden op de verkooppunten dat die de nodige regels in acht nemen, benadrukt de voorlichter. De goudentip van Pinas is dat ouders erbij zijn wanneer de kinderen vuurwerk aansteken. Kinderen moeten ook een vuurwerkbril en een aansteekstokje gebruiken om zo ongelukken te voorkomen. Experimenteren met vuurwerk dat niet is afgegaan wordt ten zeerste afgeraden. Na het afsteken moet de rommel in een ton met water worden gedaan.


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”