APSS bespreekt ontwikkeling locale kipproductie met HI&T

Tuesday 13 March , 2018380

De Associatie Pluimvee Sector Suriname (APSS) heeft tijdens haar bezoek aan minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T), de verdere ontwikkeling van de lokale kipproductie besproken. Deze ontmoeting vond plaats op maandag 12 maart 2018. Tijdens het onderhoud heeft de APSS de minister ondersteuning gevraagd voor het houden van een Symposium van de Caribische Pluimvee Associatie (CPA) in augustus dit jaar. Suriname zal gastheer zijn van dit symposium.

De ministeries van HI&T en LVV zullen van de zijde van de overheid hieraan participeren. De bedoeling van dit symposium is om de Surinaamse pluimvee in het Caribische gebied meer bekendheid te geven. Doordat de Surinaamse private sector lid is van de CPA kan deze Associatie ons onder ander helpen om ons regionale concurrentievermogen te verbeteren. Daarnaast verleent de CPA technische expertise en hulp bij het op een hoger niveau brengen van de pluimvee industrie in Suriname. Verder kan via deze organisatie meer bekendheid worden gegeven aan het pluimvee gebeuren in ons land, terwijl door uitwisseling van expertise grotere successen op gebied van sector versterking kunnen worden geboekt.

Tijdens het onderhoud van de APSS met de minister kwam ook de kwestie van de standaarden aan de orde. De standaarden die gelden voor vlees en vleesproducten worden door LVV in samenwerking met het Standaarden Bureau vastgesteld. In het belang van de voedselveiligheid moeten de voorschriften waar de voedselverwerkers zich aan dienen te houden duidelijk worden gepubliceerd, zodat met name de consument zich beschermd voelt. Minister Welzijn benadrukt, dat het beleid van het Ministerie erop gericht is, om door middel van marktbeheersingsmechanismen schaarste of overschot aan kip te voorkomen. In het kader hiervan worden ook kleine ondernemers in de pluimveesector gestimuleerd door het geven van trainingen en verdere technische ondersteuning. Ter stimulering van de kipproductie en het betaalbaar houden van de lokale kip zal een verdere aanpassing van de heffing op geïmporteerde kip en kipdelen met de Associatie worden besproken. Vermeldenswaard is, dat binnen de APSS alle grote producenten in de pluimveesector zitting hebben.

 


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”