De ontwikkeling van het Ministerie van Sport en Jeugdzaken

Thursday 7 February , 2019476

“Een bekend gezegde is ‘de Jeugd is de toekomst’. Wat we vaker horen is dat sporten belangrijk is, niet alleen om gezondheidsredenen, maar ook voor het aanleren van discipline. Uit onderzoek is ook gebleken dat sporters betere schoolprestaties leveren. Wij mogen ons gelukkig prijzen in Suriname dat wij een Ministerie van Sport en Jeugdzaken hebben”, aldus de openingswoorden van Abigail Kemp, presentator van het programma Opinie, op 4 februari 2019.

Het ministerie van Sport en Jeugdzaken heeft twee beleidsgebieden en wel het directoraat Sportzaken, met Mitchell Kisoor als waarnemend directeur en het directoraat Jeugdzaken, waar Rachel Koningsbloem-Pinas de directeur is. De directeuren hebben tijdens dit programma inzicht verschaft over het reilen en zeilen binnen het ministerie van Sport en Jeugdzaken.

 

Directoraat Sportzaken

Het directoraat Sportzaken treedt zoveel als mogelijk faciliterend op en neemt de algemene sportbeoefening en sportbevordering ter hand. Enkele speerpunten waarop het ministerie zich voornamelijk focust zijn: talentontdekking of eventueel talentidentificatie en daarnaast de sportinfrastructuur. Het beleid is verder gefocust op het recreatieve, waar het ministerie conform haar taakstelling probeert de samenleving te stimuleren tot bewegen en sporten. Samenwerkingsverbanden met sportorganisaties en bonden worden ook in het geheel meegenomen. De directeur Sportzaken legt er de nadruk op dat de focus in mindere mate wordt gelegd op een leeftijdscategorie, omdat de facilitering en stimulering tot sportbeoefening loopt door verschillende leeftijden.

Directoraat Jeugdzaken

Het directoraat jeugdzaken is voornamelijk gericht op buitenschoolse vorming van jeugdigen en voornamelijk adolescenten. De primaire focus is gericht op jongeren in de leeftijdscategorie van 10 – 24 jaar. De directeur Jeugdzaken haast zich te zeggen dat de groep jonger dan 10 jaar en de groep boven de 24 jaar niet wordt uitgesloten. In de algemene doelstelling van het ministerie is opgenomen dat ze er zijn voor kinderen van tussen 0 en 30 jaar, maar de primaire focus wordt gelegd op de adolescenten. Wij moeten coördineren dat het geïntrigeerd jeugdbeleid wordt geïmplementeerd en dit dus in samenwerking met overige vakministeries wordt gedaan, geef zij aan.

Jeugdparticipatie is onderdeel van het jeugdbeleid en jeugdparticipatie is een prioriteitsgebied voor het ministerie van sport en jeugdzaken en geniet ook prioriteit van de regering. Wij hebben de Best Model of Practice en worden daardoor vaker als voorbeeld gesteld in de regio. Het model van jeugdparticipatie komt dus goed tot zijn recht in Suriname. Jeugdvertegenwoordigers moeten daarom beseffen dat ze een vooraanstaande positie hebben en dit ook uitdragen.

In het televisie programma Opinie op GOV.TV, op kanaal 8.3, kunt u de herhaling bekijken, waarin men uitgebreid ingaat op de beleidsdoelen en meer van het ministerie. Het programma wordt herhaald op de woensdag en vrijdag.


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”