De weg naar de verkiezingen van 25 mei 2020

Monday 15 July , 2019190

Het ministerie van Binnenlandse zaken heeft het ‘Managementteam Voorbereiding Verkiezingen 2020’ ingesteld. Het Managementteam houdt zich bezig met de organisatie en voorbereidingen van de komende Algemene Vrije en Geheime verkiezingen van 25 mei 2020. Om de weg van transparantie te blijven volgen heeft het team een informatiebijeenkomst gehouden met alle politieke organisaties aan de vooravond van de verkiezingen. Tijdens deze bijeenkomst is de nieuwe webside van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) gelanceerd. Het Nationaal Informatie Instituut (NII), heeft zich hieromtrent omstandig laten informeren in het programma Opinie, door Masiane Lingers-Partowidjojo, lid managementteam voorbereidingen verkiezingen 2020, van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza).

Masiane Lingers geeft aan dat het Managementteam als hoofdverantwoordelijkheid heeft, het voorbereiden van de verkiezingen. In dit managementteam zitten uitsluitend ambtenaren van Biza. De voorzitter is de directeur van Biza, die onder anderen wordt bijgestaan door het onderdirectoraat Financieel Beheer en adviseurs die ter zake deskundig zijn. Verder zit er in dit team ook een lid van het Algemeen Secretariaat verkiezingen. In totaal bestaat het managementteam uit 5 Biza-medewerkers.

Het is de eerste keer in de Surinaamse verkiezingsgeschiedenis dat de verkiezingsorganisatie formeel een informatiebijeenkomst organiseert voor de politieke organisaties. De verkiezingsorganisatie vindt het heel belangrijk om deze bijeenkomst te hebben, omdat de politieke partijen naast de kiezers de grootste gebruikers zijn van de verkiezingen. De politieke organisaties hebben heel positief gereageerd op deze informatiebijeenkomst en waren goed vertegenwoordigd. De goede participatie heeft de belangrijkheid van deze informatie bijeenkomt aangetoond en het belang onderstreept. Belangrijk tijdens de communicatie met deze actoren, was het aangeven wat de verkiezingsorganisatie allemaal heeft gedaan aan voorbereiding en hoe verder te zullen gaan. In deze fase van voorbereiding naar de verkiezingen toe gaat het meer om burgereducatie. De burgers worden gestimuleerd/opgeroepen om hun burgergegevens te controleren bij CBB. Als thema werd behandeld, hoe samen te werken in het stimuleren van de burgers. De politieke organisaties gaven aan dat er op dit stuk inderdaad een gedeelde verantwoordelijkheid is. De verkiezingsorganisatie is blij ingespeeld te kunnen hebben op de vraag naar informatie.

Deze bijeenkomst werd ook gekenmerkt door de launch van de webside cbb.gov.sr. In het jaar 2000 had CBB reeds een webside gelanceerd, maar de dynamiek was niet zoals Biza dat wilde. Daarom is er een ander webside ontworpen en gelaunched waartoe alle burgers toegang hebben, om onder anderen te weten:

  • Welke diensten CBB verschaft;
  • Wat er allemaal nodig is om gebruik te maken van die diensten;

Bewust is gekozen voor het launchen van de webside tijdens deze bijeenkomst, omdat het een link heeft met de aanstaande verkiezingen. Op de webside is namelijk ook een app geplaatst, geheten kiezersregister, waarin alle kiesgerechtigde personen zijn opgenomen. Deze app kan gezien worden als de voorloper op de voorlopige ter inzagelegging van de kiezerslijsten. De kiesgerechtigden kunnen nu al via deze webside van CBB gaan op de app en met het intikken van het ID-nummer en geboortedatum al hun gegevens nagaan.

Is de vermelde informatie niet correct, dan is het een aangelegenheid van de burger om zich te begeven naar het Bureau voor Burgerzaken (BvB) om de wijziging te laten plaatsvinden.

 

 


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”