Interactieve dialoog tussen Sport- en Jeugdzaken & Nationaal Jeugdparlement

Tuesday 13 February , 2018265

Het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken heeft een interactief dialoog gehouden met het Nationaal Jeugdparlement (NJP). Dit dialoog gehouden op zaterdag 10 februari, was enerzijds bedoeld als evaluatie moment en anderzijds als afstemming over het jeugdbeleid. Kelvin Koniki, voorzitter van het jeugdparlement gaf tijdens de evaluatie van het afgelopen jaar een uiteenzetting van de overlegmomenten, initiatieven en projecten waar het NJP de afgelopen periode bij betrokken was.

Het jeugdparlement wordt vaak uitgenodigd om motivatie sessies te verzorgen. Het NJP heeft op verschillende cruciale momenten standpunten uitgebracht en er is aandacht besteed aan brandende zaken die rechtstreeks betrekking hebben op de jeugd. Minister Joan Dogojo, benadrukte tijdens het onderhoud wederom de belangrijke rol van het jeugd inspraakorgaan voor de regering en bemoedigende de jeugd parlementariërs om zich te blijven inzetten voor de doelgroep. Zij complimenteerde de jeugd parlementariërs met het feit dat zij persoonlijk zijn gegroeid. Op zeer kort termijn zal het jeugdparlement zich terugtrekken in een trainings- en motivatie weekend  waarin de jeugdvertegenwoordigers zullen worden ingewijd in de staatsbesluiten die ten grondslag liggen aan de werkwijze van het Nationaal Jeugd Instituut, het kinderrechtenverdrag, de rol en het functioneren van de media en het integraal kinder- en adolescenten beleid liet de minister doorschemeren. Overige aanwezigen bij het dialoog waren de directeur van Jeugdzaken, Rachel Koningsbloem – Pinas, de waarnemend directeur van het NJP, Sashiekala Parbhoe en de Jeugdadviesraad.


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”