Parlement sluit Algemene Politieke Beschouwingen af met moties

Saturday 26 January , 2019322

De Nationale Assemblee (DNA) heeft de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) afgesloten. Tijdens de APB zijn de regering en het parlement met elkaar in discussie gegaan over de algemene situatie van het land, zoals de economie. Er zijn twee moties ingediend; één van de oppositie en één van de coalitie. De motie van de oppositie is verworpen met 26 stemmen tegen en 10 vóór. Daarna is de motie van de coalitie in stemming gebracht. Deze motie is aangenomen met 26  stemmen vóór en 10 tegen.

In februari wordt een aanvang gemaakt met de behandeling van de ontwerpwet houdende vaststelling van de Staatsbegroting van ontvangsten en uitgaven voor het dienstjaar 2019, Wet Staatsbegroting 2019. Deze begroting is op 1 oktober 2018 ingediend. vermeldt DNA op haar website.


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”