Suriname staat aan de vooravond van IMO Member State Audit Scheme

Tuesday 13 March , 2018336

Om na te gaan hoe effectief Suriname de geratificeerde verdragen van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) heeft geïmplementeerd in haar nationale wetgeving, ondergaat Suriname de IMO Audit onder de IMO Member State Audit Scheme (IMSAS). Tijdens deze audit, die plaatsvindt van 19 tot en met 26 maart 2018, wordt Suriname geaudit op de vlaggen-, haven- en kuststaat verplichtingen, conform de geratificeerde IMO-verdragen.

De Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) is de IMO vocal point voor Suriname. In die hoedanigheid heeft de MAS de relevante actoren en stakeholders breedvoerig geïnformeerd over de audit. Het ministerie van Openbare werken, Transport en Communicatie heeft een belangrijke rol hierbij te vervullen, omdat het transportbeleid onder dit departement valt.

Het gaat om een nationale zaak waarbij alle betrokken actoren een bijdrage dienen te leveren aan het welslagen van de IMO Audit. De stakeholders die naast de MAS nauw betrokken zullen zijn bij deze audit zijn onder andere:
De Kustwacht Suriname;
Het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling Suriname (NIMOS);
Het ministerie van Buitenlandse Zaken;
Het ministerie van Justitie en Politie;
De N.V. Havenbeheer Suriname;
De Nationale Assemblee en
De scheepvaartagenten en Port Operators.

De audit past in het kader van het formuleren en uitvoeren van het nationaal maritiem beleid.


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”