Verschuiving van BTW- invoeringsdatum

Sunday 15 April , 2018488

Het ministerie van Financiën maakt  bekend dat de invoeringsdatum van de Belasting op de Toegevoegde Waarde (BTW) is verschoven en in plaats van 1 juli 2018 op een nader tijdstip zal plaatsvinden.

De redenen van de verschuiving zijn gelegen in de transformatie van het huidige computersysteem in een nieuwe, de wetsvoorbereidingen en enkele andere zeer belangrijke nog door te voeren processen. Om de BTW volledig te kunnen invoeren zijn optimalisering van bovengenoemde activiteiten bij de Belastingdienst van eminent belang.

Aangezien het Ministerie voorstander is van een effectieve, efficiënte en goed voorbereide implementatie van het BTW systeem, heeft zij gemeend dit besluit te moeten nemen. Bovendien zou een niet goedgeorganiseerde uitvoering van het nieuwe systeem de thans bereikte stabiliteit en economische ommekeer ernstig kunnen verstoren.

De voorbereidingen om uiteindelijk de BTW in te voeren gaan gestaag verder en de gemeenschap zal regulier geïnformeerd worden over de gemaakte vorderingen via de officiële informatiebronnen.


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”