“2019 uitdagend jaar voor Staatsolie”

Tuesday 5 February , 2019361

Een ambitieus investeringsprogramma wordt uitgevoerd in het kustgebied, de productie van ruwe olie en de raffinaderij. “2019 wordt een uitdagend jaar voor Staatsolie”, dit zegt Rudolf Elias, directeur van Staatsolie. In de nearshore (kustvlakte) wordt een exploratieboorprogramma uitgevoerd, waarbij een aanvang gemaakt zal worden met het boren van negen exploratieputten.

Vervolgens zegt directeur Elias dat de investeringen in de productie van ruwe olie niet alleen gericht zijn op handhaving van de totale productie van zes miljoen vaten, maar ook op het verlagen van de kosten. De raffinaderij ondergaat haar eerste grote onderhoudsbeurt. “Wij zullen blijven letten op de kosten, in verband met de fluctuatie van de wereldmarktprijzen van olie.”

“Er wordt een culture change programma uitgevoerd, waarbij in 2019 dit traject verder wordt uitgerold. Deze cultuurverandering zal ons mede helpen om uiteindelijk een world-class company te worden. Onze toekomst ziet er mooi uit”, beloofd de directeur.

De in 2017 gedefinieerde prospects in de nearshore (onderzoekingen in het ondiepe water in de kust) zijn in detail uitgewerkt voor het Nearshore Drilling Project. “Dat project is op schema. In april 2019 start het boorprogramma, waarbij we starten met het boren van de negen exploratieputten. De kans op succes per prospect is tussen de 10 en 25%. Dat is een relatief mooi percentage in de olie-industrie. Alle grote contracten zijn succesvol aanbesteed en gegund. De uitvoering is grotendeels verdeeld over drie ‘main contractors’ die op hun beurt samen een dertigtal services zullen leveren”, aldus de directeur van Staatsolie.

 


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”