Aangepaste diensten ministerie van LVV

Thursday 26 March , 2020206

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), is een ministerie welke in dienst is van de gemeenschap en er voor garant staat dat de gemeenschap te allen tijde toegang heeft tot veilig geteeld voedsel, voedselveiligheid en voedselzekerheid. Met de uitbraak van het COVID-19 virus is het ministerie echter genoodzaakt de diensten aangepast aan te bieden.

De inspecties voor planten en plant aanverwante producten die als passagiersvracht of als postpakketten worden aangeboden voor fytosanitaire inspecties, zullen vooralsnog niet plaatsvinden. De dienst Plantenbescherming concentreert zich vanwege COVID-19 nu hoofdzakelijk op de commerciële exporten. De aanname en afgifte van import toestemmingen, fytosanitaire certificaten en andere documenten vindt nog dagelijks plaats van 07:00 – 11:00 uur, evenals de daarmee gepaard gaande betalingen en afgifte van stukken.

De sanitaire inspectie van vleeskeuringen in de slachthuizen vinden normaal voortgang. Indien agrariërs adviezen of informatie nodig hebben, mag er een beroep worden gedaan op het LVV-ressortkantoor in de omgeving. In deze tijd met de uitbraak van het COVID-19 virus, is elke schakel in de agrarische sector, zeer belangrijk in het geheel. Zij zijn verantwoordelijk voor de productie van vlees, vis, groenten en fruit welke in deze periode extra genuttigd moet worden om het immuunsysteem te versterken.


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”