Aanpassing opkoopprijs rauwe melk

Tuesday 31 March , 2020310

Op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft de ondertekening plaatsgevonden van een overeenkomst tussen het ministerie, de Melk Centrale Paramaribo, MCP, de Vereniging van Surinaamse Melkboeren, VSMB en de Veehouders Bond.

De overeenkomst die op dinsdag 31 maart 2020 is getekend, ging vooraf aan een bespreking met de genoemde partijen. De melkveesector is ook niet gespaard gebleven van de gevolgen van de uitbraak van het COVID-19 virus en door de stijging van de verschillende kosten is het voor deze sector moeilijk te overleven.

In gemeenschappelijk overleg is er een voorlopige aanpassing op de prijs voor de opkoop van rauwe melk tot stand gekomen. Deze prijsaanpassing welke nodig was, is op dusdanige wijze vastgelegd dat de gemeenschap er niets van zal merken. Minister Parmessar heeft vanaf zijn aantreden zich sterk gemaakt om de opkooprijs van melk te herzien. Hij heeft een commissie geïnstalleerd, die zich zal moeten buigen over een rekenmodel voor een definitieve opkoopprijs af boer. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van het ministerie van LVV, H.I&T, MCP, VSMB en de Veehoudersbond.

De regering heeft gemeend de verhoging van de opkoopprijs van rauwe melk te subsidiëren, waardoor de consumentenprijs van melk en melkproducten in de winkels hetzelfde zal blijven.

De partijen hebben de nieuwe opkoopprijs van melk in een overeenkomst vastgelegd, alsook de voorwaarde waaraan het product moet voldoen, de wijze van levering, de betaalwijze en daarmee gepaard gaande handelingen.

De nieuwe prijs gaat in per 1 april 2020. De directeur van de Melk Centrale, de vertegenwoordigers van de VSMB, de Veehouders Bond, alsook Mw. Popken, van het directoraat Veeteelt en de minister van LVV zijn akkoord gegaan en hebben de overeenkomst bekrachtigd.

Dhr. Blufpand is blij met deze stap om tot een goede kostprijs te komen en hoop dat het de boeren zal stimuleren om door te gaan en te werken aan zowel de kwaliteit als de kwantiteit. De Voorzitter van de Veehoudersbond, dhr. Mukesh Ramlagan hoopt dat de nieuwe opkooprijs mag leiden tot een verhoging van de melkproductie.

De directeur van de Melkcentrale, dhr. Sitaram is ook blij met het resultaat en dankte de minister voor zijn keiharde inzet. De minister erkent de moeilijke situatie waarin de sector zich bevindt, maar is ingenomen dat de sector is meegegaan om de kwaliteitsaspecten in te bouwen in de overeenkomst. De boeren zullen middels trainingen ook begeleid worden. “De productie moet gestimuleerd worden en als samenleving kunnen we er niet zonder. Samen moeten we eruit komen”.


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”