Afsluiting `Train The Trainers` workshop voor landbouwvoorlichters

Thursday 16 January , 2020168

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is gestart met de laatste serie trainingen van de “Train the Trainers” workshop, ten behoeve van de landbouwvoorlichters van het ministerie. Deze workshop, die gestart is op vrijdag 10 januari 2020, wordt gefinancierd door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) en is mede mogelijk gemaakt door de organisatie Wi Uma Fu Sranan. Deze laatste driedaagse workshop maakt deel uit van een serie van vier. De totale training duurt ongeveer 12 dagen.

Wi Uma Fu Sranan heeft een project dat aan haar was aangeboden beschikbaar gesteld aan het ministerie. De organisatie vindt het belangrijk om te helpen bij de capaciteitsvergroting van het ministerie en zo een bijdrage te leveren aan een gezonde public private partnership.

Het algemene doel van de training is om op een interactieve manier, technische informatie te verstrekken aan landbouwvoorlichters. Hierbij gaat het in het bijzonder over voedselveiligheid, hygiëne, gewasbescherming en veilig gebruik van pesticiden. Verder moeten de voorlichters in staat zijn de boeren te trainen in Good Agricultural Practices (GAP) en collega voorlichters leren om hetzelfde te doen. Tijdens de theoretische groepsopdrachten hebben zij een set van maatregelen uitgevoerd, die worden toegepast om onder andere voedselveiligheidsgevaren tijdens de productie van voedsel en het gebruik van pesticiden en meststoffen te beheersen. Dit gebruik dient verantwoord te geschieden. Zo mogen alleen toegestane pesticiden in de juiste doseringen worden gebruikt en moet verspilling van meststoffen worden voorkomen.

Het ministerie wil door middel van opleidingen en trainingen blijven investeren in de landbouwvoorlichters. LVV-minister Rabin Parmessar heeft te kennen gegeven, gebruik te willen maken van alle mogelijkheden van samenwerking met organisaties die ervoor kunnen zorgen, dat alle producten voor zowel de lokale als internationale markt, veilig en gezond zijn.


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”