Ananas survey in Marowijne

Thursday 14 November , 2019259

In het kader van de uitvoering van het IDB project: ‘Strengthening of Minor fruit Crops’, in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, is er een survey gehouden in het district Marowijne. De survey werd verspreid uitgevoerd over de dagen 30 oktober, 6, 8 en 12 november jongstleden. Bij dit project gaat het om de gewassen, ananas, markoesa en zuurzak. Een werkgroep bestaande uit Esther Doelahasori,  Soesila Ramautar, Jolanda Verwey en Wikash Ghisaidoobe, allen van het onderdirectoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking, was belast met de uitvoering van deze survey.

Het doel van de survey is om informatie te verzamelen rond de teeltmethode en de afzet van ananas van de telers. Voorafgaand aan de survey onder de ananasboeren, heeft de werkgroep voorbereidende werkzaamheden verricht. Voor de uitvoering van de survey was nodig een lijst van ananastelers in het desbetreffend gebied en de ondersteuning van de voorlichters van het ressort.

De volgende gebieden in Marowijne zijn aangedaan: Wana Pasie, Papatam, Moengo Tapu, Kraboe Olo, Dantapu, Wonoredjo en Beneden Cottica. Zowel de ananastelers als de voorlichters van het ressort Marowijne hebben hun medewerking verleend voor een vlot verloop van de survey.

 


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”