Arbeid en SPWE verzorgen trainingen ter verbetering van ondernemerschap

Wednesday 15 May , 2019306

Het ministerie van Arbeid verzorgt in samenwerking met Stichting Productieve Werkeenheden (SPWE) trainingen ter stimulering en bevordering van ondernemerschap in Suriname. Door de jaren heen heeft scholing van de beroepsbevolking haar nut bewezen, zowel nationaal als internationaal. Dit resulteerde in betere prestatie van de werknemer en het beschikken en toepassen van de aangeleerde vaardigheden. De trainingen worden verzorgt op woensdag 15 en donderdag 16 mei 2019 en wel op het ministerie van Arbeid.

Naomi Esajas-Friperson, vervanger onderdirecteur Arbeidsmarkt bij het ministerie van Arbeid, geeft desgevraagd aan dat het ministerie van Arbeid als een van haar taken heeft de her-, om- en bijscholing van de beroepsbevolking. Om deze taak mede uit te voeren beschikt het ministerie over werkarmen die ervoor zorgen dat werkenden, werkzoekenden en drop-outs worden getraind en opgeleid, om een betere kans te krijgen op de arbeidsmarkt.

Directeur Etienne Etman van de Stichting Productieve Werkeenheden (SPWE) geeft op zijn beurt aan dat de stichting een werkarm is van het ministerie van Arbeid, die zich voornamelijk bezighoudt met het stimuleren en bevorderen van klein ondernemerschap. Dit moet zich verder gaan ontwikkelen in de creatie van productieve werkgelegenheid, hetgeen betekent dat startende- en micro-ondernemers kunnen worden begeleid en getraind om te groeien in hun onderneming.

Stichting Productieve Werkeenheden speelt dus in op de persoonlijke ontwikkeling van de burger of werknemers, door middel van op maat gesneden trainingen. De SPWE verzorgt trainingen in: klantvriendelijkheid,  kostprijsberekening en het schrijven van sollicitatiebrieven aan arbeidsbemiddeling. Het betreft in deze een deel van een complete training. Getracht wordt om in het vervolg het volledige pakket aan te bieden. Eveneens heeft het ministerie het beleidsinstrument openbare arbeidsbemiddeling ter beschikking, waar er wordt bemiddeld voor werkzoekenden om aan een baan te komen in de particuliere sector. Deze afdeling heeft ook een rol in de bijscholing van de werkzoekenden. Door de bijscholing kan men betere banen betrekken en op een gedegen manier functioneren op de werkplek.


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”