Arbeidsmigranten en mensenhandel vergen steeds meer aandacht van Arbeid

Monday 18 November , 2019256
Minister Moestadja en ambassadeur, Julang Pujianto, van Indonesië. De ambassadeur kreeg een boek aangeboden over de verrichtingen van het ministerie sedert 2015.

Mensenrechten in Suriname zijn inherent aan alle mensen, ook aan die van migrerende werknemers en slachtoffers van mensenhandel die in ons land arbeid verrichten. Suriname zal alles in het werk stellen om adequate bescherming te kunnen bieden aan deze groepen door juridische en institutionele instrumenten in place te brengen. Dit was het krachtige statement van minister Soewarto Moestadja bij het beleefdheidsbezoek dat de ambassadeur van Indonesië, Julang Pujianto, hem bracht.

Volgens de ambassadeur werken iets meer dan 600 Indonesiërs in Suriname. Hij heeft geen directe klachten over misbruik van hen gerapporteerd gekregen, toch vroeg hij aandacht voor de mensenrechten van zijn landgenoten tegen de achtergrond van internationale tendensen op het vlak van de arbeid. Zowel de ambassadeur als de minister maakt zich bezorgd, gezien de toename van de internationale migratiestroom en mensenhandel als gevolg van de mondiale economische crises. Volgens Moestadja zal regulering van arbeidsmigranten steeds meer aandacht krijgen van zijn beleid, omdat de problematiek van migranten uit vooral buurlanden een grote sociale uitdaging vormt voor ons land.


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”