Bank Beveiligingsdienst brengt bezoek aan minister Welzijn

Monday 12 March , 2018379

Het bestuur van de Stichting Bank Beveiligingsdienst Suriname (SBBDS) heeft aan de waarnemend minister van Justitie en Politie, Ferdinand Welzijn, een formeel bezoek gebracht. Deze formele kennismaking, welke plaatsvond op woensdag 7 maart 2018, had tot doel de samenwerking tussen het ministerie en het nieuw bestuur van de SBBDS te consolideren.

De minister werd daarbij in kennis gesteld over de werkzaamheden, de lopende projecten en de nieuwe plannen van de organisatie. Ook kwesties die een vlottere samenwerking mogelijk moet maken, kwamen aan de orde. Volgens de voorzitter van SBBDS, Ginmardo Kromosoeto, is het een vereiste dat alle bankbeveiligers worden beëdigd tot Buitengewoon Agent van Politie (BAVP). Het proces tot benoeming en beëdiging zal middels de introductie van een vernieuwde werkmethode worden versneld, waardoor de nu reeds opgeleide personen zeer binnenkort kunnen worden aangesteld tot BAVP.  Tijdens deze bespreking is naast de kwestie van aanstelling tot BAVP ook gesproken over het veilig transporteren van geld en waardepapieren en de samenwerking met andere beveiligingsdiensten binnen het Ministerie van Justitie en Politie.  Besloten is om meer dan voorheen de beschikbare middelen te delen waardoor uitwisseling van expertise kan plaatsvinden. De bankbeveiliging staat voor nieuwe uitdagingen waarbij aandacht besteed zal worden aan skimming, cybercrime en soortgelijke vormen van criminaliteit. Bij het aantrekken van nieuw personeel vindt met medewerking van het Korps Politie Suriname (KPS) een zekere screening plaats. De SBBDS wenste zich van deze ondersteuning te verzekeren.  De minister beloofde tot slot te zullen werken aan de oplossing van de overige door het bestuur aangedragen pijnpunten.


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”