Begroting verkiezingen nauwkeurig opgesteld

Thursday 6 February , 2020109

Het ministerie van Binnenlandse Zaken is niet over één nacht ijs gegaan bij het samenstellen van de begroting voor de verkiezingen van mei 2020. In maart 2019 werden alle achttien verkiezingswerkgroepen, de negentien districtscommissarissen, het Korps Politie Suriname en het Algemeen Secretariaat Verkiezingen gevraagd om hun begroting in te dienen. Voor de samenstelling van de kosten, werd er door de werkgroep Financiële Administratie hierover richtlijnen gegeven.

De groepen kregen een termijn om hun werkzaamheden in kaart te brengen en die te koppelen aan de kosten. De begrotingen werden na ontvangst door de werkgroep Financiële Administratie en het Managementteam Verkiezingen gescreend, waarna er billateraal overleg plaatsvond met desbetreffende groepen, districtscommissarissen en het Korps Politie Suriname.

Voor de organisatie van verkiezingen zijn bepaalde voorzieningen nodig. Bij afname van grote hoeveelheden komen de kosten lager te liggen. Gelet op de kleine bevolking van ons land, valt dit voordeel ons niet ten deel. Komt nog bij dat grote delen van ons land dun bevolkt en verder ook nog moeilijk bereikbaar zijn. Het spreekt dus voor zich dat de kosten per kiezer om de verkiezingen te organiseren in deze gebieden veel hoger zullen liggen dan die voor een kiezer die in onze kustvlakte woont. Om de kosten te drukken zal niemand er aan denken dan maar geen verkiezingen te organiseren in ons achterland.
Biza raamt de kosten voor de verkiezingen van 2020 op SRD 160 miljoen, terwijl de kosten van de verkiezingen van 2015 SRD 80 miljoen bedroegen.

USD : SRD koers 2015 en 2020  respectievelijk  (1: 3,35) en (1:7,58)

Met dit verschil in de koers wordt al een deel van de kostenstijging verklaard. Natuurlijk zal nagegaan moeten worden welk deel van de verkiezingsbegroting direct aan de Amerikaanse dollar is gekoppeld. Verder is het van belang ook rekening te houden met de algemene kostenstijging in ons land van 2015 tot 2020.

In de begroting is rekening gehouden met de verhoging van de personeelskosten en inflatie op goederen en diensten in de afgelopen jaren. Daarnaast zijn alle belangrijke activiteiten die moeten plaatsvinden voor de organisatie van de stembusgang op 25 mei 2020 meegenomen. Het gaat onder andere om de voorbereidingen en uitvoering van de ter inzage legging van de kiezerslijsten, training kandidaat stembureauleden, inrichting hoofdstembureaus en stembureaus, missies in het binnenland, voorlichting, productie en colportage oproepingskaarten en productie van stembiljetten. De begroting voor de verkiezingen van mei 2020 is aangeboden aan het ministerie van Financiën en moet nog worden behandeld in de Nationale Assemblee.


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”