BGA Nickerie voert Orange Day activiteiten met kinderen en jongeren in de vakantie uit

Thursday 17 October , 2019261

Het Bureau Gender Aangelegenheden Nickerie (BGA Nickerie) van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in de grote vakantie verschillende Orange Day activiteiten met kinderen en jongeren in het district gehouden. Het BGA Nickerie houdt zich in het district voornamelijk bezig met bewustwordingsactiviteiten bij verschillende instanties.

De Verenigde Natie herdenkt  jaarlijks op de 25ste van november de Internationale dag voor de eliminatie van geweld tegen de vrouw. Elke 25ste van de maand is door deze organisatie uitgeroepen tot de Orange Day, waarbij er aandacht wordt gevraagd voor gender gerelateerd geweld.

In de maand augustus is er met veertien jongeren tussen 12 en 18 jaar een informatiesessie gehouden over de Orange Day. De jongeren hadden geparticipeerd aan een dagtocht van het ministerie van Sport en Jeugdzaken. Onder leiding van de coördinator van dit ministerie, Henna Mawo mochten de jongeren een rollenspel in elkaar zetten, waarin duidelijk gepresenteerd werd wat de verschillende vormen van geweld zijn. Ook is er voor tien jeugdigen in de leeftijd 12 tot 21 jaar van het christelijke gemeente Huis van Aanbidding een informatie sessie gehouden over huiselijk geweld. Ter demonstratie werden de jongeren zelfverdedigingstechnieken aangewezen die zij alleen mogen toepassen in geval van geweld. Deze technieken werden aangeleerd door Nowieldath Khedoe, voorzitter van karateschool Shuriken.

In september is er een tekenwedstrijd georganiseerd voor de kinderen van het Kindertehuis Gaytrie onder leiding van Gomtie Palhadsingh. Het ging hierbij om twintig kinderen tussen de leeftijd 4 en 13 jaar. Op een kindvriendelijke manier mochten de kinderen hun eigen verhaal over geweld door middel van een tekening uitbeelden.

Het doel van de activiteiten, georganiseerd door BGA Nickerie in de vakantie, was om voornamelijk kinderen en jongeren te informeren over de verschillende vormen van geweld. Verondersteld wordt dat vroege interventie kan leiden tot preventie. De activiteiten heeft het BGA Nickerie in samenwerking met het Gender Platform Nickerie voorbereid en uitgevoerd. Het platform, waarin 28 overheid, 16 niet-overheid instanties en particulieren van het district zitting hebben, heeft als taak het identificeren van de genderongelijkheid in het district Nickerie, het aandragen van oplossingsvoorstellen en in platformverband besluiten nemen over de te ondernemen acties, alsook het uitvoeren, monitoren en evalueren van de acties.


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”