BGA traint ruim zeventig Nickerianen in tweede helft afgelopen jaar

Sunday 15 April , 2018284

Ruim zeventig personen in Nickerie hebben in de tweede helft van het afgelopen jaar geparticipeerd aan verschillende trainingen van het Bureau Genderaangelegenheden (BGA). De trainingen waren bestemd voor de bestuursdienst, de media en vrouwen in de polders. Door middel van trainingen brengt het bureau bewustwording op gang over gender gerelateerde onderwerpen, om hiermee genderongelijkheid tegen te gaan.

Ook in 2018 zijn verschillende trainingen in het district gehouden. Zo heeft het BGA op verzoek van Stichting Sari een training verzorgd in het kader van Internationale Dag van de Vrouw, waarbij het begrip gender en genderaangelegenheden nader is toegelicht. Stichting Sari koppelde deze training aan een lezing, welke als doel had de aanwezige gasten gedetailleerde informatie te verstrekken over het begrip gender en hoe dit zich in de praktijk manifesteert.

Het BGA is vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor het genderbeleid in Suriname. Stichting Sari is een non-profit vrouwenorganisatie die merendeels opereert vanuit het rijst district Nickerie en langer dan tien jaar aan de weg timmert. Door middel van fondsvorming tracht de stichting verlichting te brengen aan hulpbehoevenden van het district Nickerie, vooral voor de achtergestelde groepen binnen die samenleving. Zij richt zich ook in het bijzonder op het verbeteren van de positie van vrouwen.

BGA heeft verschillende campagnes lopen tegen gendergerelateerd geweld en gender gerelateerde discriminatie. Op elke 25ste van de maand wordt Orange Day herdacht. Door de kleur oranje te dragen, wordt aandacht gevraagd voor het vraagstuk van geweld tegen vrouwen en meisjes. Ook wordt zoveel mogelijk voorlichting gegeven op deze dag. Daarnaast is er de ‘He for She campagne’. Dit houdt in dat ook mannen en jongens worden betrokken bij de bewustwordingsactiviteiten omdat de gevolgen van gender gerelateerd geweld door de hele samenleving worden ervaren. Beide campagnes worden in VN-lidstaten gevoerd teneinde gender gerelateerd geweld en discriminatie een halt toe te roepen.


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”