Bijdrage alle actoren nodig bij overwinnen HIV-strijd

Sunday 1 December , 2019533

De HIV/AIDS epidemie in de wereld/Suriname zal alleen door sterkere betrokkenheid, ondersteuning en erkenning van de rol van van lokale gemeenschappen/gemeenschapsorganisaties in de strijd tegen hiv, worden overwonnen.

Dit jaar is het 31 jaar geleden dat wij in de wereld, maar ook in Suriname, Wereld AIDS Dag gedenken. Door de beschikbaarheid van hiv-remmende medicatie, ook in Suriname, is het al meer dan 20 jaren zo dat personen die door hiv geïnfecteerd zijn, door hiv-remmers niet voortijdig aan hiv/AIDS hoeven te overlijden.

Het advies het ministerie van Volksgezondheid is dat elke seksueel actieve persoon op de hoogte is van zijn/haar hiv-status. Wie zijn status kent, kan ervoor zorgen hiv-negatief te blijven door veilig seksueel gedrag te continueren (gebruik condooms bij elke partner van wie je de status niet kent, vaste partner). Voorkomen blijft beter voor de algemene gezondheid, dan leven met remmers.

Voor degenen die te weten komen dat ze hiv geïnfecteerd zijn is behandeling mogelijk en kan erger worden voorkomen. Behandeling van hiv wordt tegenwoordig gestart zo snel mogelijk nadat bekend is dat een persoon hiv geïnfecteerd is. Er wordt niet meer gewacht totdat een persoon klachten van hiv/AIDS ontwikkelt. Dit is bekend als ‘Treat All’ en is bewezen voor de patiënt zelf het beste te zijn. Voor behandeling van hiv kan men zich bij zijn huisarts melden, die samen met u zal nagaan wat voor u het beste is: doorverwijzing naar een infectioloog, dan wel behandeling via de huisarts zelf.

Helaas gebeurt het ook nog dat personen die met hiv leven zo bang zijn om door de gemeenschap, familie, vrienden, collega’s uitgesloten te worden dat zij de stap naar behandeling niet nemen, hiv-remmers weigeren en dan uiteindelijk wel voortijdig aan de gevolgen van hiv overlijden. Gezien bewezen is dat dit met remmers te voorkomen is, is het zeer schrijnend dat er anno 2019-2020 nog personen hierdoor voortijdig aan AIDS overlijden.

Het voordeel van behandeling van personen die met hiv leven reikt verder dan de persoon zelf. Elke persoon waar het hiv-virus succesvol onderdrukt is, kan de infectie niet meer/veel moeilijker overdragen aan zijn/haar seksuele contacten. Dit is een belangrijke reden voor de afname van nieuwe hiv-infecties in Suriname en de rest van de wereld.

90-90-90

Naar schatting leeft 1,5 procent van volwassenen in Suriname met hiv, waarvan 1/3 deel van deze personen dat nog niet van zichzelf weet.

Om de hiv-epidemie verder terug te dringen en uiteindelijk hiv als volksgezondheidsprobleem te elimineren in 2030, wordt ernaar gestreefd dat in 2020 minstens 90 procent van personen die met hiv leeft zijn status kent; Minstens 90 procent van deze personen ook in hiv zorg is en hiv remmers ontvangt en dat vervolgens minstens 90 procent van deze personen langdurig met succes wordt behandeld. In 2030 wordt gestreefd naar 95-95-95.

Stigma en Discriminatie

Helaas zijn stigma en discriminatie tegen hiv nu 20 plus jaren nadat hiv succesvol kan worden behandeld, nog steeds de belangrijkste barrières in het verder terugdringen van de hiv epidemie. Werkgevers die een negatieve hiv test als voorwaarde stellen voor indienstname, overtreden de ILO HIV en AIDS-conventie van 2010. De Overheid, het ministerie van Arbeid, heeft wetgeving voorbereid en bij De Nationale Assemblee ingediend die gelijke arbeidsrechten voor eenieder in Suriname zal moeten garanderen.

Het thema van WAD 2019 is ‘communities make the difference’

Middels deze spreekt het ministerie van Volksgezondheid haar erkentelijkheid uit aan alle organisaties die zich in het verleden hebben ingezet of zich nu nog inzetten om de 90-90-90 hiv-doelen in Suriname te helpen behalen.

Lokale gemeenschappen hebben vanaf het begin van de hiv epidemie een belangrijke rol gespeeld bij het brengen van positieve veranderingen voor degenen die zelf met hiv leven en hun naasten. De kracht van lokale gemeenschapsorganisaties is hun toegang tot brede lagen van de samenleving, waar zij een essentiële rol spelen in de preventie van hiv onder sleutel groepen in de samenleving en verbetering brengen in de kwaliteit van leven van personen die met hiv leven.

Het ministerie van Volksgezondheid is ervan overtuigd dat eliminatie van hiv in Suriname met inzet van alle ter zake betrokkenen, naar het gezegde ‘It takes a village to raise a child’, mogelijk zal zijn. Daarbij ziet zij een sleutelrol toebedeelt aan lokale gemeenschappen en organisaties.

 


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”