Commissie herstructurering Academisch Ziekenhuis Paramaribo geïnstalleerd

Thursday 27 September , 2018771

De minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, installeerde de Commissie Herstructurering Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Dit gebeurde op het kabinet van de minister op donderdag 27 september 2018. De zittingsperiode gaat in per 15 augustus 2018 en is berekend voor een periode van één jaar.

Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) zit al enkele jaren in een transformatieproces, waarbij verzelfstandiging het hoofddoel is. In dit kader achtte de minister het noodzakelijk een Commissie Herstructurering AZP in te stellen, waarbij de voornaamste taken niet alleen bestaan uit het voorbereiden casu quo vaststellen van randvoorwaarden voor een herstructureringsproces binnen het AZP, maar ook de uitwerking van een tijdspad voor de implementatie van een herstructureringsproces binnen het ziekenhuis maakt hiervan deel uit. Algemeen directeur Claudia Marica-Redan, gaf aan blij te zijn dat het besluit is genomen om een commissie in te stellen,  die gedragen wordt door zowel de minister als de Raad van Ministers. Elias gaf aan ook veel vertrouwen te hebben in het functioneren van de commissie.

Na de korte plechtigheid wenste de bewindsman de leden verder veel succes toe tijdens het uitoefenen van de nieuwe functie. De leden die zitting hebben in de commissie zijn mr. Ingrid Jardim als voorzitter, mr. Minouche Bromet (lid), Lloyd Vianen (lid), Lloyd Pool (lid) en Bernhard Abia (lid). De commissie zal op kort termijn met nog twee leden worden versterkt, waarvan een voordracht vanuit de Bond van Personeel Academisch Ziekenhuis Paramaribo zal plaatsvinden en de tweede kandidaat zal worden voorgedragen door de medische staf van het ziekenhuis.


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”