Commissie ter verbetering en standaardisatie van de ambulancedienst in Suriname geïnstalleerd

Wednesday 13 November , 2019216

De commissie ter verbetering en standaardisatie van de ambulancedienst in Suriname is vanaf vandaag een feit. Minister Antoine Elias van Volksgezondheid heeft de commissie op woensdag 13 november 2019, voor een jaar geïnstalleerd. Het doel van deze commissie is om over te gaan tot het ontwikkelen van een nationale standaard voor het verbeteren en waarborgen van kwaliteit van de ambulancedienst. Het garanderen hiervan gaf de noodzaak tot instelling van deze commissie.

Suriname beschikt landelijk over een aantal ambulancediensten, in samenwerking met de politie en de brandweer. Echter ontbreek het aan een nationale richtlijn voor de ambulancedienst om gericht de kwaliteit van deze dienst te verbeteren. De commissie ter verbetering en standaardisatie van de ambulancedienst in Suriname is belast met de volgende taken:

  • nagaan hoe een ambulancedienst zou moeten functioneren,
  • nagaan welke kwalificaties men moet bezitten om in aanmerking te komen om als ambulancedienst te kunnen opereren,
  • nagaan wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot de ambulancedienst in Suriname,
  • nagaan van wat er nodig is om de ambulancedienstverlening in Suriname naar een hoger niveau te tillen,
  • ontwikkelen van een overzicht van essentiële indicatoren voor de monitoring en bijsturing van de verkeersveiligheid in Suriname.

Minister Elias bedankte de leden dat zij namens hun organisatie zitting nemen in de commissie om zich in te zetten voor de standaardisatie en verbetering van de ambulancedienst in Suriname. De leden zijn het er over eens dat deze commissie een must is.” Ik ben blij met de komst van deze regelgeving. Het werk kan hierdoor sneller worden gedaan bij mogelijke calamiteiten. De waarnemend directeur van Volksgezondheid, Cleopatra Jessurun, gaf aan dat een multi centrale aanpak met alle stakeholders van belang is. Samenwerken met eenieder die een ambulancedienst heeft moet zorgdragen voor een betere zorgverlening in Suriname.

In de commissie hebben de volgende personen zitting:  Xaviera Marica als voorzitter, Johanna Lakhisaran, Lindy Liauw Kie Fa, Brian Bottse, Faisel Madjoe, Iwan Marengo, Jimmy Kandhai, Henri Brug en Lalchan Bhawan.


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”