De gevaren van het bestrijdingsmiddel Aluminium Fosfide

Monday 8 July , 2019428

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij ( LVV), voert haar bewustwordingsbeleid betreffende pesticiden op. Pesticiden zijn alle middelen die je kunt gebruiken voor het bestrijden of beheersen van ziekten en plagen in de huishoudens, landbouw en het veeteelt gebeuren. Het grote publiek weet weinig over het gebruik van pesticiden, hoewel de meesten in hun dagelijkse activiteiten hiervan gebruik maken. Indien bestrijdingsmiddelen onverantwoord en/of verkeerd worden toegepast kan dat zeer schadelijke effecten hebben op de mens en het milieu of kunnen er ongelukken ontstaan.

Een van de veel gebruikte schadelijke pesticiden is Aluminium Fosfide.

Aluminium fosfide is het reactieproduct van aluminium en fosfor. Aluminiumfosfide is hygroscopisch; dat wil zeggen dat het een reactie ondergaat bij contact met zuur, water of met zweet en vormt daarbij het ontvlambare (zeer brandbare) en giftige fosfine. Fosfine, ook wel bekend als fosforwaterstof of waterstoffosfide, is een kleurloos, ontvlambaar en zeer giftig gas. Aluminiumfosfide wordt gebruikt als insecticide voor het doden van insecten of rodenticide voor het doden van ratten en is verkrijgbaar in de vorm van gebruiksklare korrels of tabletten. Aluminiumfosfide kan gemengd worden in lokvoedsel voor knaagdieren. Na inname geven ze bij contact met maagzuren het giftige fosfine af. De korrels worden ook gebruikt om opslagruimten van granen en containers met hout, te gassen met fosfine. Verkeerd gebruik kan leiden tot spontane brand en vergiftiging door inhalering welke de dood tot gevolg kan hebben. Bij het toedienen van dit middel dient men gebruik te maken van de juiste persoonlijke beschermende kleding, met name een beademingsmasker, handschoenen, hemd met lange mouwen en een lange broek, hoofddeksel, gesloten schoeisel en handschoenen.

Let wel: het mag in geen geval gebruikt worden in vlieringen om vleermuizen te verjagen noch in bromfiets tanks om de bromfietsen sneller te laten rijden.

De verkoop van dit middel wordt momenteel gereguleerd door het ministerie van LVV. Slechts belanghebbenden met een bewijs van dit departement mogen het middel aanschaffen en toedienen.
Minister Rabin Parmessar heeft in zijn beleid opgenomen en aangekondigd dat zoveel als mogelijk hieraan aandacht wordt besteed en een ieder wordt geïnformeerd over de gevolgen van onverantwoord gebruikt van dit middel. De minister hoopt dan ook dat door het opvoeren van de awareness de totale samenleving zal meewerken aan het beheersbare maken van het pesticidebeleid in Suriname. De gezondheid van de totale Samenleving is van eminent belang.

Het ministerie van LVV, roept daarom de gemeenschap op waakzaam te zijn. Belanghebbenden kunnen zich voor verdere informatie wenden bij het onderdirectoraat Landbouw afdeling Voorlichting aan de Letitia Vriesdelaan en of contact opnemen via het nummer 479112 tst 1410 en of de afdeling Chemische Bestrijdingsmiddelen tst 1225.


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”