Eerste grote onderhoudsbeurt  Staatsolieraffinaderij 

Wednesday 12 February , 2020154

Staatsolie heeft de raffinaderij te Tout Lui Faut uit bedrijf genomen voor de eerste Turn Around (TA) ofwel grote onderhoudsbeurt. De onderhoudsbeurt vond plaats op woensdag 12 februari. Deze is de eerste sinds de nieuwe raffinaderij in 2015 in gebruik is genomen.  Voldoende brandstof is opgeslagen voor verkoop aan de pomp. Retailer en dochtermaatschappij, GOw2 Energy Suriname N.V., zal indien nodig importeren om gedurende de TA de beschikbaarheid van olie aan de pomp te blijven garanderen. 

Staatsolie zal de TA samen met hoofdaannemer, IREM S.p.A uit Italië uitvoeren. De voorbereidingen zijn ruim twee jaar geleden gestart. Er zullen 539 verschillende activiteiten worden uitgevoerd. In totaal zijn 68 contractorbedrijven betrokken, terwijl globaal 600 werknemers actief zullen zijn op het bedrijfsterrein. Ongeveer de helft hiervan zijn lokale contractorbedrijven en werknemers. Het totaal geschatte manuren dat aan de TA besteed zal worden is 100.000. Volgens de huidige planning is de raffinaderij vanaf 23 maart weer volledig operationeel. Het streven is om de TA binnen de geplande tijd en het budget, maar boven alles veilig uit te voeren. De verwachting is dat na deze onderhoudsbeurt de betrouwbaarheid van de raffinaderij wordt verhoogd. De volgende TA is gepland na vier jaren.

De TA is een geplande periodieke stillegging van de raffinaderij om onder andere inspecties uit te voeren op statische en roterende equipment. Alle installaties die niet getest worden tijdens de reguliere operationele activiteiten, worden tijdens de TA opengemaakt, geïnspecteerd en schoongemaakt. Indien nodig worden reparaties uitgevoerd of onderdelen vervangen. Hierna moeten de installaties in principe weer vier jaar ononderbroken kunnen functioneren.


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”