Etiketteren van voorverpakte goederen conform de nationale standaard SSB003: 2013

Sunday 15 April , 2018400

Vele goederen bestemd voor de kleinhandel worden gewoonlijk voorverpakt verkocht door de fabrikant, retailer of winkelier. Hierdoor besefte men al gauw dat bepalingen betreffende de informatie op etiketten van voorverpakte goederen, de consument of koper zullen helpen om de kwaliteit van goederen en hun relatie tot zijn of haar eigen behoeften of middelen, te beoordelen. Op basis hiervan heeft het Surinaams Standaarden Bureau de nationale standaard “Algemene vereisten voor het etiketteren van voorverpakte goederen” vastgesteld. Deze standaard is in augustus 2014 tot Technisch Voorschrift verheven.

De standaard bevat de minimale vereisten voor de informatie die vermeldt dient te worden op etiketten van goederen die voorverpakt worden voor verkoop. De standaard bevat ook de methode voor het vermelden van deze informatie en waar nodig, de woorden en maateenheden (metrisch) die gebruikt moeten worden. Door toepassing van deze standaard worden de fabrikanten of verkopers in de gelegenheid gesteld om aan zijn verplichting te voldoen door de goederen op het verkooppunt te beschrijven op een waarheidsgetrouwe, informatieve en niet-misleidende manier. Het juist vermelden van de informatie resulteert ook in een afname van klachten over verkeerd beschreven goederen.

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) heeft gemeend binnenkort een eendaagse training & workshop te verzorgen in deze nationale standaard.

Inhoud training
Deze training zal een interactief karakter hebben, waarbij de standaard aan de hand van casussen tijdens de werksessie wordt behandeld. Er zal onder andere op de volgende aspecten worden ingegaan: Inhoud en Interpretatie van de standaard

  1. Uitsluitsels van deze standaard
  2. Verplichte vermeldingen
  3. Presentatie van de informatie

Doelgroep: Medewerkers & managers die verantwoordelijk zijn voor het opstellen en controleren van etiketten.

Verdere informatie over de datum, prijs en locatie is te vinden op de website www.ssb.sr op de facebookpage of bij het secretariaat van het SSB op de telefoonnummers: 499928/ 499929 of email: info@ssb.sr.


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”