Exponenten bedrijfsleven doneren i.s.m. LVV aan zorgpersoneel AZP

Monday 30 March , 2020344

De uitbraak van het COVID-19 virus heeft voor de gehele wereld enorme gevolgen gehad, Suriname is daarop geen uitzondering. In verband met verscherpte maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het virus worden door verschillende instanties extra maatregelen getroffen om dit tot een minimum te beperken.

Door de Regering van Suriname is aan de totale samenleving gevraagd zoveel als mogelijk mee te werken en de geldende regels uitgegeven door het ministerie van Volksgezondheid in acht te nemen.

Vanwege het extra gevaar en de enorme druk op het zorgpersoneel, hebben enkele stakeholders en de minister van LVV de handen in elkaar geslagen.

Tijdens een meeting op maandag 30 maart 2020 tussen minister Rabin Parmessar van LVV, een afvaardiging van de Vereniging van Groente Exporteurs (VEAPS), de Melkcentrale N.V. en een vertegenwoordiger van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, is besloten om 500 pakketten bestaande uit, groenten en fruit, 2 kilogram rijst en melk beschikbaar te stellen voor het personeel van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Na deze actie zal er morgen, dinsdag 31 maart, een evaluatie worden gepleegd met diverse leveranciers, de Nationale Ziekenhuis Raad, NZR, en Sociale Zaken om na te gaan hoe de overige ziekenhuizen en zorginstanties, in een roulatiesysteem en structureel, in aanmerking kunnen komen om het pakket te kopen. Ook zal worden bekeken hoe LVV nog meer kan inspelen op de noden van de ziekenhuizen en andere zorginstellingen.

“We stellen het zeer op prijs dat aan ons wordt gedacht. Deze donatie is zeer welkom en bedanken eenieder die een bijdrage heeft geleverd”, zei de vertegenwoordiger van het Academisch Ziekenhuis.

“De wereld is in de ban van de uitbraak van het COVID-19 virus. Samen moeten we nagaan waar we elkaar kunnen helpen. Dit virus maakt geen onderscheid in geslacht, geloof, politieke kleur of etniciteit. We gaan dus helpen waar we dat kunnen”, gaf de LVV Minister Rabin Parmessar aan.

De samenstelling van deze pakketten is in collaboratie met LVV, dhr. Adjai Mataw, groente exporteur, de Melkcentrale N.V. en Ini-dia rijsthandel.

De verstrekking van de pakketten is in goed overleg met de directie van het AZP op maandag 30 maart 2020, onder coördinatie van het ministerie uitgevoerd.

 


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”