First Lady roept op tot meer aandacht voor seniore burgers

Thursday 12 December , 2019577

Meer aandacht schenken aan seniore burgers. Dat is de centrale oproep van First Lady Ingrid Bouterse-Waldring naar de samenleving toe. De presidentsvrouw heeft op donderdag 12 december voor de tiende keer in successie de kerstviering voor seniore burgers georganiseerd. De First Lady wees erop dat seniore burgers vaak in tehuizen eenzaam zijn. Volgens haar wordt veelal de focus op de jongeren gelegd, maar er moet ook naar de oudere generatie Surinamers worden omgekeken. De presidentsvrouw zegt dat haar bureau zoveel mogelijk tracht terug te geven aan de senioren burgers, een groep die haar dicht aan het hart ligt. Overigens houdt het Bureau van de First Lady zich jaarlijks ook bezig met mensen met een beperking en minderbedeelden uit de samenleving. Ze herinnert eraan dat het een levenswet is dat je terugontvangt wanneer je geeft.

Zo is dat ook wanneer er aandacht wordt geschonken aan de ouderen, stelt de presidentsvrouw. Zij startte in 2010 bij het aantreden van het kabinet Bouterse I met de jaarlijkse kerstviering, die elk jaar beter en groter wordt. Voor deze editie was er een ruim aantal aanvragen, al vanaf de periode juni/juli. Uiteindelijk konden er zo’n 1100 personen worden geaccommodeerd. De First Lady zegt dat de voorbereiding een grote organisatie vergt, maar met tien jaren ervaring loopt het wat makkelijker. Desondanks is zij zich ervan bewust dat het nog altijd beter kan. “Je moet nooit helemaal tevreden zijn, bepaalde dingen kunnen anders. We streven naar het beste”, aldus de gastvrouw. Ze heeft voor dit jaar nog wat activiteiten op stapel, zowel als First Lady als politieke coördinator van het ressort Blauwgrond. De presidentsvrouw toonde zich ermee ingenomen dat de seniore burgers op hun beurt hebben kunnen genieten van de dag, die omstreeks 10.00 uur begon en tegen 13.30 uur afliep. Ze maakt zich samen met haar team op voor een elfde viering.

De tiende editie van de kerstviering kan een overweldigend succes worden genoemd. De tuin van het Presidentieel Paleis was het decor van een gevarieerd programma. Voor deze speciale groep, die de First Lady dicht aan het hart ligt, was er een gevarieerd programma in elkaar gezet. Zo waren er optredens van danseressen van de Indian Cultural Centre, Chinese dans- en zanggroepen, het vrouwenkoor Maranatha, de vrouwengroep van de Indonesische ambassade en een toneelopvoering van A Sa Go. Verder leverden ook de recentelijk door president Desiré Bouterse gedecoreerde Evergreen-zangers hun bijdrage aan het geheel. Dit was een verrassing voor de aanwezigen, die hiermee duidelijk ingenomen waren.

President Bouterse vroeg om in deze periode vredig met elkaar om te gaan en elkaar liefde te tonen. Het staatshoofd dat iets later na aanvang aanschoof tussen de gasten van zijn echtgenote, werd met een warm applaus verwelkomd. Hij genoot zichtbaar van alle opvoeringen en gooide samen met zijn echtgenote en de genodigden de benen los op de tonen van de muziekgroep Esse & Friends en de militaire kapel. De seniore burgers mochten tegen het eind van de kerstviering elk een pakket in ontvangst nemen. Het Bureau van de First Lady is voor deze activiteit afhankelijk van steun en giften uit de samenleving. Een 104-jarige mocht als eerste een pakket in ontvangst nemen uit handen van de First Lady.


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”