Gemeenschappelijke Pers Communique van Volksrepubliek China en Republiek Suriname

Friday 29 November , 2019714

Op uitnodiging van H.E. Xi Jinping, president van de Volksrepubliek China, is president Desiré Bouterse, van de Republiek Suriname, van 27 tot 30 november op staatsbezoek in China. Hieronder het gezamenlijk communiqué:

Tijdens dit bezoek heeft president Desiré Bouterse gesprekken gevoerd met president Xi Jinping en een ontmoeting gehad met premier Li Keqiang. De twee partijen hebben diepgaande discussies gevoerd over bilaterale betrekkingen en andere kwesties van gemeenschappelijk belang en bereikten een belangrijke consensus. President Bouterse en zijn delegatie hebben Beijing bezocht en zullen ook de provincie Zhejiang aandoen.

Suriname heeft de felicitaties overgebracht in verband met de 70ste verjaardag van de oprichting van de Volksrepubliek China en is zeer onder de indruk van de grote successen die China heeft geboekt in het ontwikkelingsproces. Ook sprak president Bouterse zijn vertrouwen uit dat onder leiding van Xi Jinping de gedachte over socialisme met Chinese kenmerken voor een nieuw tijdperk, het Chinese volk de twee honderdjarige doelen zal realiseren.

China sprak zijn waardering uit over de resultaten die Suriname heeft geboekt bij de nationale ontwikkeling en wenste Suriname meer vooruitgang in zijn economische en sociale ontwikkeling.

De twee staatshoofden waren het erover eens dat de aloude traditie van vriendschap tussen China en Suriname een waardevol bezit is voor de twee volkeren. De twee partijen besloten hun relatie te upgraden naar een strategisch samenwerkingsverband in het licht van de versterkte bilaterale betrekkingen, zoals blijkt uit de versterkte bilaterale relaties. Deze zijn gestoeld op wederzijds vertrouwen en een overvloedige vrucht van samenwerking op verschillende gebieden, met het oog op de gestage en duurzame ontwikkeling van de bilaterale relaties.

De twee partijen waren het erover eens dat alle landen gelijk zijn, ongeacht hun grootte, sterkte of rijkdom. In het nieuwe tijdperk moeten landen vriendschappelijke uitwisselingen ontwikkelen op basis van wederzijds respect, billijkheid en rechtvaardigheid en win-win samenwerking; Alsook het internationale recht respecteren en basisnormen voor internationale betrekkingen met het VN-Handvest in de kern, streven naar een nieuw type van internationale relaties en bouw aan een gemeenschap met een gedeelde toekomst voor de mensheid.

De twee partijen bevestigden opnieuw hun respect voor elkaars onafhankelijkheid, soevereiniteit en territoriale integriteit, steun voor de onafhankelijke keuze van het ontwikkelingspad dat geschikt is voor hun nationale omstandigheden en wederzijds begrip en steun voor kwesties betreffende elkaars kernbelangen.

De twee partijen waren het erover eens dat het volgen van het één-China-principe de gedeelde consensus van de internationale gemeenschap is en de essentiële voorwaarde en politieke basis voor het aangaan en ontwikkelen van de betrekkingen tussen China en Suriname. De Surinaamse regering herhaalde dat de regering van de Volksrepubliek China de enige legale regering is die heel China vertegenwoordigt en dat Taiwan een onvervreemdbaar deel van het Chinese grondgebied is. Suriname heeft zijn steun uitgesproken voor de vreedzame ontwikkeling van cross-zeestraat relaties en de inspanningen van de Chinese regering om nationale hereniging te bereiken.

De twee partijen kwamen overeen het momentum van uitwisselingen op leiderschaps- en andere niveaus te handhaven; Uitwisselingen en samenwerking tussen overheidsdiensten, wetgevers, politieke partijen en lokale overheden uit te breiden; Ten volle te profiteren van bestaande intergouvernementele mechanismen; De uitwisselingen op alle niveaus van sociale organisaties, ondernemingen, financiële instellingen, media, academische instellingen en lokale entiteiten; Alsook het vergroten van wederzijds begrip en politiek vertrouwen en bevorderen van uitwisseling van mens tot mens door het invoeren van faciliteringsbeleid.

Suriname sprak zeer lovend over het Belt and Road Initiative voorgesteld door de Chinese zijde en erkende dat het initiatief aansluit bij de praktische behoeften van ontwikkelingslanden en belangrijke kansen biedt voor de ontwikkeling van Suriname en andere Latijns-Amerikaanse en Caribische landen. Op basis van het memorandum van overeenstemming over het gezamenlijk promoten van het Belt and Road Initiative, ondertekend door de twee regeringen in 2018, kwamen de twee partijen overeen om hun complementariteit om te zetten in voordelen in all-round samenwerking. Het principe van uitgebreid overleg, gezamenlijke bijdrage en gedeelde voordelen, streven naar een open, groene en schone samenwerking, volgen een hoogwaardige, mensgerichte en duurzame aanpak. Ze versterken de praktische samenwerking op het gebied van beleid, infrastructuur, handel, financiën en connectiviteit tussen mensen. De twee partijen ondertekenden een samenwerkingsplan voor het gezamenlijk promoten van het Belt and Road Initiative.

De Chinese zijde verklaarde bereid te zijn om de solidariteit en samenwerking met Suriname verder te versterken en steun te bieden binnen haar vermogen om Suriname te helpen zijn economie te ontwikkelen en het levensonderhoud van zijn mensen te verbeteren. Suriname sprak zijn waardering uit over China voor zijn langdurige hulp en erkende de belangrijke rol die de hulp van China speelde bij het bevorderen van de economische en sociale ontwikkeling van Suriname, die door het Surinaamse volk van harte werd verwelkomd.

De twee partijen waren het erover eens dat het aanknopen en ontwikkelen van betrekkingen tussen China en Suriname tot doel heeft gedeelde ontwikkeling te bevorderen en voordelen voor de twee volkeren te bieden. De twee partijen kwamen overeen de samenwerking op gebieden als landbouw, wetenschap, onderwijs, cultuur, sport en armoedebestrijding te intensiveren, de vriendschap en het wederzijds begrip tussen de twee volkeren te vergroten en gemeenschappelijke ontwikkeling te realiseren. De Chinese overheid stimuleert meer concurrerende en gerenommeerde Chinese bedrijven om te investeren en zaken te doen in Suriname en verwelkomt een groeiende export van Suriname naar China. Als goedgekeurde bestemming voor Chinese reisgroepen verwelkomt Suriname het bezoek van meer Chinese toeristen.

De twee partijen waren het erover eens dat de wereld een grote transformatie, veranderingen en aanpassingen doormaakt, terwijl vrede en ontwikkeling nog steeds de hoofdthema’s van het tijdperk zijn en dat landen steeds meer onderling verbonden en onderling afhankelijk zijn. China en Suriname hebben zich ertoe verbonden een voorbeeld te stellen voor de samenwerking tussen landen van verschillende grootte en nationale omstandigheden.

Beide partijen kwamen overeen de democratie in internationale betrekkingen te bevorderen en gaven uiting aan hun bereidheid om geschillen te beslechten door middel van dialoog, verschillen te overbruggen door overleg, een open wereldeconomie op te bouwen, handels- en investeringsliberalisering en -facilitering te vergemakkelijken, zich te verzetten tegen handelsprotectionisme in alle vormen, steun aan de multilateraal handelssysteem en werken samen om de economische globalisering opener, inclusief, evenwichtiger en voordeliger voor iedereen te maken.

De twee ministeries van Buitenlandse Zaken zullen indien nodig overleg plegen over de internationale situatie, bilaterale betrekkingen en aangelegenheden van gemeenschappelijk belang op een door beide partijen overeengekomen tijdstip.

Beide partijen waren van mening dat een van de prioriteiten van de hervorming van de VN-Veiligheidsraad zich dienen te richten op het vergroten van de vertegenwoordiging en stem van ontwikkelingslanden moet zijn. Dat er een adequate oplossing moet worden gevonden en een zo breed mogelijk akkoord moet worden bereikt via overleg en consensusvorming, om ervoor te zorgen dat de hervorming de garantie bieden voor langetermijnbelangen van de VN en de gemeenschappelijke belangen van alle lidstaten.

De twee partijen zullen de coördinatie in het kader van de VN en andere internationale organisaties en multilaterale mechanismen versterken, gezamenlijk de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling bevorderen en de Zuid-Zuid samenwerking verdiepen.

China prees de constructieve rol van Suriname in internationale en regionale aangelegenheden. Suriname zal actief deelnemen aan het China-CELAC-forum om de algehele samenwerking tussen China en Latijns-Amerikaanse en Caribische landen te bevorderen en nieuwe bijdragen leveren aan het uitgebreide en coöperatieve partnerschap met gelijkheid, wederzijds voordeel en gemeenschappelijke ontwikkeling tussen China en Latijns-Amerika en het Caribisch gebied in een nieuw tijdperk. Beide partijen kwamen overeen gezamenlijk een succesvol China-Caribisch Forum voor handel en economische samenwerking te houden.

De twee staatshoofden waren getuige van de ondertekening van meer dan 10 documenten op het gebied van het Belt and Road Initiative, praktische samenwerking, justitiële bijstand, landbouwtechnologie en infrastructuurontwikkeling. De twee partijen zullen nauwgezet de consensus van de Chinese en Surinaamse leiders implementeren en werken aan voortdurende vooruitgang in relevante samenwerkingsprogramma’s.

De twee partijen waren het erover eens dat dit bezoek van president Desiré Delano Bouterse aan China van groot belang is voor het bevorderen van de langdurige, gestage en duurzame ontwikkeling van de betrekkingen tussen China en Suriname. President Xi Jinping feliciteerde president Bouterse met zijn succesvolle staatsbezoek aan de Volksrepubliek China. President Bouterse uitte zijn waardering voor president Xi Jinping en de Chinese regering en de mensen voor hun warme gastvrijheid.


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”