Gesprekken om winkels open te houden; markten blijven gesloten

Monday 16 March , 2020479

Er worden volgens minister Stephen Tsang van Handel, Industrie & Toerisme (HI&T) gesprekken gevoerd met ondernemers om zoveel mogelijk hun winkels open te houden, zodat de bevolking de mogelijkheid behoudt om gemakkelijk haar inkopen te kunnen doen. Daarnaast worden mogelijkheden uitgewerkt met de winkeliers om diensten aan te bieden voor het online inkopen doen of middels whatsapp. 

 

Tijdens de op zondag 15 maart gehouden dagelijkse persconferentie van het Managementteam COVID-19, herinnerde de bewindsman de samenleving ten overvloede eraan dat men niet in paniek moet gaan inkopen. “De cargovluchten en cargoschepen kunnen vrij binnenkomen en de bevoorrading is niet in gevaar. Er hoeft geen schaarste en prijsopdrijving te ontstaan, indien wij met zijn allen de rust bewaren.”

Om hamsteren en prijsopdrijving tegen te gaan zal het ministerie van HI&T wekelijks een onderhoud hebben met de importeurs, groothandelaren, tussenhandelaren, leveranciers, producenten en winkeliers om de voorraden van strategische goederen bij te houden. Er wordt gevraagd een verkoopbeperking van 5 aan te houden voor strategische items. De voorraden zullen dagelijks worden gemonitord en indien er sprake is van tekorten, zullen er gepaste maatregelen worden getroffen.

Openbare Markten blijven voorlopig gesloten en met de districtscommissarisen wordt de mogelijkheid bekeken om de verkooplocaties uit te breiden om grote concentratie van mensen te verminderen en zodoende worden de markten geleidelijk opengesteld. Dit is gedaan om de marktventers tegemoet te komen en de toegang voor de bevolking om inkopen te doen te blijven behouden tijdens de lockdown.

 


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”