Het belang van de Arawarasluis te Nickerie

Wednesday 12 February , 2020119

De Wayambo- en de Boven Nickerie-rivier worden door de Arawarasluis met elkaar verbonden. Al enige tijd is de sluis defect met als gevolg dat een groot deel van het water niet naar de Nickerie-rivier stroomt maar naar de Coppenamerivier. Hierdoor is de hoeveelheid water in de Nickerie-rivier aanzienlijk minder. Bij droogte en bij eb draaien de Wakay-pompen minder uren en kan het beschikbaar water de Middenstandspolder niet bereiken met alle gevolgen van dien.

De Presidentiële Commissie heeft op verzoek van minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) aan het ministerie van Openbare Werken, Transport & Communicatie (OWT&C) gevraagd om het probleem van de Arawarasluis terstond ter hand te nemen. Er is een besluit genomen dat het ministerie van OWT&C een openbare aanbesteding houdt voor herstel van de sluis. De voorbereidingen hiertoe zijn in afrondende fase.

Gedacht wordt aan de aanleg van de Marataka-overlaat in de Marataka-rivier, waardoor het water vanuit het pompgemaal Wakay via het Surinamekanaal naar de Marataka-rivier kan worden geloosd. Hierdoor zal de Nickerie-rivier ook beschikken over een grotere hoeveelheid water. Bij volledig herstel van de Arawarasluis zal de zouttong in de richting van de monding kunnen worden verdreven.

 


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”