Minister Akiemboto, “Het is niet mogelijk om opnieuw deze onderhandelingen te starten”

Monday 26 August , 2019302

“We gaan niet heronderhandelen, het is niet mogelijk om opnieuw deze onderhandelingen te starten, zoals geopperd door leden uit het college”, zegt minister Sergio Akiemboto van Natuurlijke Hulpbronnen, tijdens de behandeling van de Brokopondo overeenkomst. Als minister van Natuurlijke Hulpbronnen valt deze kwestie helemaal onder mijn verantwoordelijkheid, maar meer nog de verdediging en afhandeling daarvan. Gekozen is voor de weg van dialoog. Als regering is het traject ingezet om de controverse die is ontstaan over dit onderwerp te ontzenuwen. Het voorstel is gedaan om deze misvattingen te vervatten in een transactieprotocol, welke zal verduidelijken waar er breekpunten zijn, gaf de bewindsman in hoofdlijnen aan.

Met het parlement wil de minister daarom praten over waar we nu staan en hoe we verder gaan, omdat er een paar feiten zijn die niet meer zijn te beïnvloeden. Feiten die hij opsomde uit de overeenkomst die is bereikt en gesloten voor Suriname, tussen Suriname, Alcoa en Suralco in 1958. Achteraf blijkt dat er daarin bepalingen/afspraken ontbreken welke we vandaag nodig zouden hebben om deze deal te beëindigen. Zo ook met de energie deal die Suriname halverwege 1999 is aangegaan.

Suralco als partner van Suriname vond het op een gegeven moment niet meer gunstig om door te gaan met activiteiten in Suriname, vanwege: de prijs op de wereldmarkt, productiekosten en de voorraad bauxiet om de plan draaiende te houden. Het logische gevolg was dat Suralco dit doorgaf aan haar partner Suriname. Deskundigen hebben toen onderzoek verricht om na te gaan als Suriname in staat zou zijn de operatie zelf te draaien. Gebleken is dat het niet rendabel was om de zaak over te nemen. Het zou daarom zeer onverstandig zijn van ons, wanneer we ondanks deze feiten door zouden willen gaan onder dezelfde condities, om de operatie voort te zetten. Men heeft toen wijselijk aangegeven mee te gaan met beëindigen van deze deal. Het is dan aan ons gelegen om te kijken onder welke conditie we deze afspraken gaan beëindigen. Dat is dus gebeurt en het resultaat is gestuurd naar het parlement.

De NH-minister vindt het jammer dat deze discussie, welke nodig was om breekpunten te bespreken zolang op zich heeft laten wachten, omdat het de enige manier is om te komen tot een vergelijk. De minister gaf de garantie bij het vervolg van deze debatten inhoudelijk in te zullen gaan op de vragen die zijn gesteld, om zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen om de misvattingen, het verschil van inzichten te verhelderen.

Ter verduidelijking gaf minister Akiemboto nog mee, dat er steeds is aangehaald de Brokopondo overeenkomst, die voor het grootste deel het milieuvraagstuk behelsd, als basis uitgangspunt te gebruiken bij de onderhandelingen. Hadden ze daaraan vastgehouden dan hadden zij niets voor wat betreft milieu kunnen afspreken met Suralco/Alcoa.

 


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”