Het Vis Keuring Instituut voor het waarborgen van de kwaliteit van visserijproducten

Thursday 28 November , 2019141

De Stichting Vis Keuring Instituut (VKI) is de bevoegde autoriteit in Suriname voor de controle op de naleving van de Viskeuringswet en haar uitvoeringsregelingen. Het VKI streeft ernaar om in Suriname voor visserij- en aquacultuurproducten erop toe te zien, dat de consument steeds verzekerd is van een veilig en kwalitatief verantwoord product.

De afdeling Inspectie voert de nodige keuringen en controles uit, ter verzekering van de kwaliteit van visserijproducten, zoals bepaald in de Viskeuringswet (S.B. 2000 no.107) en haar uitvoeringsregelingen. Deze inspecties vinden plaats volgens schriftelijk vastgelegde procedures uitgevoerd door gekwalificeerd personeel, zoals aangegeven volgens de norm ISO 17020:2012.

Het VKI- laboratorium wordt onderverdeeld in 2 subafdelingen, namelijk het microbiologisch laboratorium en het chemisch laboratorium. Deze verrichten chemische en microbiologische analyses conform de ISO:17025 norm, ten behoeve van de verplichte officiële controle op de kwaliteit van visserijproducten, evenals analyses op aanvraag van private productiebedrijven, ondernemingen of andere organisaties.

Op nationaal gebied bestaat er een samenwerking tussen de verschillende ministeries, alsook de Universiteit van Suriname (ADEKUS), stakeholders binnen de visserijsector, de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF), het Surinaamse Standaarden Bureau (SSB) en overige aanverwante organisaties. Op regionaal niveau bestaat er een samenwerking met de bevoegde autoriteiten van de CARICOM- lidlanden en internationaal wordt samengewerkt met de Europese Unie en wereld voedselorganisatie FAO.

Het VKI vervult een belangrijke rol bij onder andere de visexport, welke een behoorlijke bijdrage levert aan de economie van ons land. Met het oog op verhoogde export van vis en visproducten door de recentelijk getekende overeenkomsten met Barbados en China, zal er voor het VKI een toename van werkzaamheden plaatsvinden. Laatstelijk is de apparatuur van het landbouw laboratorium, welke was ondergebracht op het hoofdkantoor van het ministerie van LVV, overgebracht naar het VKI. Hiertoe is besloten, zodat laboratorium werkzaamheden centraal kunnen geschieden.

Dit instituut wordt vanaf haar bestaan op 5 maart 2007 geleid door mevrouw Julliette Colli-Wongsoredjo. Het VKI moet zorgdragen voor de kwaliteit en garantie van voedselveiligheid, in deze vis en visproducten, een streven welke van eminent belang is voor de minister van LVV, Rabin Parmessar, die verder aangeeft trots te zijn op het instituut.


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”