Hygiëne op de werkvloer noodzakelijk om COVID-19 te voorkomen

Tuesday 17 March , 2020905

Nadat bekend is dat het nieuwe type coronavirus COVID-19, dat de wereld teistert, ook Suriname heeft bereikt, zijn alle inspanningen van de regering Bouterse/Adhin gericht op het inperken van de verspreiding van dit virus in ons land. Gezien de werkplek een potentiële plaats is voor overdracht van het virus acht het ministerie van Arbeid het van belang om instructies uit te vaardigen aan werkgevers, dit om overdracht van COVID-19 op de werkvloer te  voorkomen. Deze instructies gaf minister Soewarto Moestadja van Arbeid op maandag 16 maart tijdens de derde persconferentie van het Nationaal COVID-19 Managementteam.

Voor een gezonde en veilige werkomgeving dient de werkgever te zorgen voor genoeg schone wasbakken om de handen optimaal te reinigen en het begroeten van personen middels handen schudden te verbieden. Daarnaast dienen alle kantoorinventaris, deurklinken en andere vaak aangeraakte oppervlakten optimaal te worden gedesinfecteerd. Minister Moestadja benadrukt verder om de hygiëneinstructies van Volksgezondheid te promoten op de werkvloer. Na elke geldtransactie dienen personen die met geld werken, zoals kassamedewerkers en pompbediendes, de handen te ontsmetten. Ook dient hoest- en nieshygiëne toegepast te worden. Een voorwaarde is ook dat de werkgever handsanitizers aan de werknemers beschikbaar stelt. Eveneens wordt aangeraden om gebruik te maken van mobiele betalingsmethoden. Werkgevers worden aangeraden een risico-analyse te maken en de nodige maatregelen door te voeren. Het is van belang naast de bescherming van werknemers ook klanten te beschermen.

De bewindsman raadt werkgevers aan om thuiswerken van de werknemers te promoten, omdat er op deze manier weinig mensen bijeen zijn op een plek. Indien thuiswerken niet mogelijk is, is het raadzaam de werktijden periodiek te verspreiden. Werknemers met griepverschijnselen dienen uit voorzorg liever thuis uit te zieken. Een geldig ziekteattest, dient door een gezonde persoon te worden ingeleverd bij de werkgever, voorafgaand dient er een foto van het attest naar de werkgever geappt te worden. Het maken van een plan bij ziektes van werknemers en/of een vermoedelijke geval van COVID-19 met daarbij behorende protocol is aanbevolen.

Naast deze instructies, is de bewindsman ook ingegaan op de aangepaste dienstverlening van het ministerie van Arbeid. De dienstverlening zal per mail of telefonisch geschieden. Klachten voor de Arbeidsinspectie, onstlagmeldingen, aanvragen voor ontslag- en overwerkvergunning, goedkeuring van werktijdregeling en aanvraag of verlenging van werkvergunning kunnen gemaild worden naar het emailadres  covid19arbeid@hotmail.com . Binnen een dag zal een reactie komen op de mail met de informatie over het proces van de afhandeling van de case. Waar nodig zal er fysieke gespreksvoering geschieden. De Arbeidsinspectie is te bereiken op 411301, 471660 en 472279. De afdeling Juridsche Zaken en Ontslagcommissie op 471940.


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”