International Youth Fellowship op bezoek in Suriname

Thursday 14 November , 2019225

Een delegatie van de International Youth Fellowship (IYF) van Zuid- Korea brengt een bezoek aan Suriname. De IYF is een wereldwijde organisatie, die zich toelegt op de intellectuele en emotionele groei van jonge mensen over de gehele wereld. Deze organisatie is in 80 landen opgericht. Het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken is verantwoordelijk voor de facilitering van de delegatie welke van 13 tot en met 16 november in Suriname zal vertoeven.

Op uitnodiging van de IYF heeft minister Lalinie Gopal van Sport- en Jeugdzaken in juli 2019 een bezoek gebracht aan Zuid-Korea, waar zij deelgenomen heeft aan de Ministers of Youth World Forum and the World Educational Leaders Forum. Tijdens het forum heeft zij het jeugdbeleid en ook de uitdagingen waarmee de Surinaamse jeugd te kampen heeft gepresenteerd. Op basis hiervan was de IYF voornemens een bezoek te brengen aan Suriname, teneinde invulling te geven aan de versterking van de onderlinge relatie.

Tijdens het bezoek zullen verschillende activiteiten ontplooid worden, samen met het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Er zullen pilot mind-education sessies verzorgd worden voor studenten op middelbaar en universitair niveau, alsook voor andere doelgroepen die zich bezighouden met jeugdigen. Hiernaast gaan het ministerie van Sport- en Jeugdzaken en de IYF een Memorandum of Understanding (MOU) ondertekenen die een raamwerk biedt waarbinnen beide partijen in onderling overleg zullen werken aan de verdere ontwikkeling van de jeugd voor wat betreft hun emotionele en intellectuele groei.

De Surinaamse jeugd kampt met tal van uitdagingen.  Het ministerie van Sport- en Jeugdzaken is tezamen met de andere ministeries drukdoende met het uitvoeren van een dusdanig jeugdbeleid waar speciale aandacht aan deze jongeren wordt besteed. Tegelijk wordt ook preventief opgetreden, door middel van verschillende projecten om de jeugd positief bezig te houden. Middels de samenwerking met de IYF zal vanuit een andere benadering, een meer psychologische benadering, getracht worden om de jeugd te ondersteunen en ze weerbaar te maken tegen de hedendaagse uitdagingen.

 


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”