Jennifer Vreedzaam: “Grote bedrijven spelen in op ons streven naar gemak en dat heeft gevolgen”

Wednesday 28 August , 2019174

Het fractielid Jennifer Vreedzaam, benadrukte tijdens het tweede deel van de behandeling van de Brokopondo overeenkomst, dat wij mensen streven naar gemak. Grote bedrijven spelen hierop in en maken hun huiswerk om de uitdagingen te onderzoeken voor productieontwikkeling. Dat brengt met zich mee dat er meer exploitatie van natuurlijke hulpbronnen moet plaatsvinden om deze producten te produceren, zodat onze behoefte wordt vervuld. Duurzaam gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen is èèn van de grootste uitdagingen van deze tijd. We zien dan de geboorte van de multi-nationals. Wij mensen willen dat er voor ons kinderen en kleinkinderen een leefbare wereld zal zijn. Door de groeiende welvaart schaffen mensen van alles aan en vergeten dat dit streven naar gemak gevolgen heeft. We leven zelf met elkaar op gespannen voet als we tekorten hebben aan deze gemakken.

In dit licht moeten we het protest omtrent Suralco bekijken. Natuurlijke hulpbronnen zoals Suralco heeft ontgonnen, zijn onder anderen deel van de grondstoffen die wij gebruiken om ons leven in te richten. In de jaren 70 vreesde men voor de snelle uitputting van de voorraden van de natuurlijke hulpbronnen. Als we kijken naar Suralco dan zien wij dat de voorraden van bauxiet voor het einde van de 75 jaar zijn uitgeput. Intussen is de wereld bewuster geworden van de milieuproblemen die samenhangen met de winning van mijnbouwproducten.

Op één volgende regeringen hebben verzuimd om de milieu dreigingen in te dammen. Het besef dat buitenlandse investeringen in beginsel een afgeleide zijn van de economische groei hebben wij nooit gehad. Dergelijke groei van de economie moest ons direct laten nadenken over hoe de toekomst eruit zou moeten zien. Het besef dat hervormingen nodig zijn om de transitie door te maken naar een daadwerkelijke groei ontbrak. Als we dit alles in acht hadden genomen waren we vandaag misschien verder en stonden dan sterker in ons onderhandelen. Het investeren in deskundigheid voor wat betreft Human Resources in deze sector is een grote vereiste. Omdat het vergaren van wetenschappelijk kennis de basis vormt voor de identificatie van milieuproblemen. Voor wat betreft het energievraagstuk denken wij dat we eeuwenlang dezelfde dam zullen/zouden gebruiken, gezien de energie intensieve investeringen die wij willen en het streven naar diversificatie van onze economie.

Komen we bij de onderhandelingen met ALCOA dan is de immense taak die deze regering moet verzetten te begrijpen. Met kunst en vliegwerk moest de regering onderhandelen zonder de nodige regelgeving, deskundigheid, sterke instituten en andere. Transparantie is door de regering getoond, middels het overleggen van alle documenten om een objectieve mening te kunnen profileren. Trouwens, in de machtigingswet is opgenomen dat zaken eerst naar het parlement moeten komen.

Tot slot zegt het DNA-lid, als ik luister naar alle discussies vraag ik mij af of wij moeten stilstaan of beginnen we nu aan de ontwikkelingen voor de toekomst. Dit is een belangrijk vraagstuk, indien we andere partners vinden die willen investeren in de ontwikkelingsprocessen.


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”