Jezelf mentaal beschermen tegen de “Corona angst”

Friday 27 March , 20201105

Wat in december 2019 eerst begon als een ‘ver van me bed show’ in Wuhan, China is nu een Surinaamse realiteit: het Coronavirus, zoals de naam populair wordt gebezigd in de volksmond. Vanuit de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) hebben wij thans mogen vernemen dat Covid-19, de officiële terminologie, op 30 januari 2020 is uitgeroepen tot een publieke gezondheidscrisis en sinds 11 maart 2020 tot heden een pandemie.

Ofschoon het er soms op lijkt dat de impact van het novum coronavirus enigszins wordt onderschat door delen in de samenleving, is het in een ieders belang om ons toch kalm en vooral mentaal stabiel/gezond te houden, omdat een toename in angst een (negatieve) weerslag kan hebben op de eigen gezondheidstoestand en het gezondheidssysteem van het land, dat belast is met de zorg over de geïnfecteerde mensen en het beheersen van het virus.

Uiteraard is het begrijpelijk dat de angst en onzekerheid toeneemt bij mensen wanneer zij via de media vernemen hoeveel nieuwe infecties worden genoteerd of het aantal toegenomen sterfgevallen als gevolg van Covid-19. Het is daarom ook niet vreemd dat mensen maladaptieve psychologische en gedragsreacties vertonen bij dergelijke virusuitbraken, zoals slapeloosheid, hamsteren van goederen, somatische klachten (zoals lichaamspijnen), overmatig gebruik van medische hulp, toename in alcohol en drugsgebruik, en een afgenomen veiligheidsgevoel.

Enkele tips voor het behouden en bevorderen van uw mentale gezondheid te midden van het Covid-19 gebeuren:

  • Vermijdt nep (fake) en sensationeel nieuws;
  • Volgt u de feiten, berichten en richtlijnen van officiële instanties, zoals de WHO, het ministerie van Volksgezondheid en het Covid-19 managementteam (zie ook covid-19.sr);
  • De hele dag thuis blijven kan best stressend zijn. Probeert u leuke en productieve activiteiten te ontplooien, waaronder bewegingsoefeningen;
  • Communiceer de informatie over Covid-19 op een eerlijke en geschikte manier naar uw kinderen toe;
  • Biedt praktische en emotionele steun aan kwetsbare groepen, zoals ouderen en mensen met (ernstige) chronische ziektes;
  • Blijf in contact met uw sociaal netwerk (via whatsapp of social media);
  • Praat over uw emoties, gevoelens en bezorgdheden met anderen;
  • Anticipeer op mogelijke stressreacties en wees niet bang om deze te confronteren;
  • Bij het ervaren van psychische klachten wordt u aangemoedigd hulp te zoeken bij de psycholoog, de psychiater of andere bevoegde mental health professional.

Het is van eminent belang dat wij als burgerij letten op onze (hand)hygiëne, elkaar waar nodig ondersteunen en informeren, en ons bovenal houden aan de instructies van de bevoegde instanties.

Een speciaal woord van dank aan alle gezondheidswerkers die hun diensten normaal aanbieden in de strijd tegen Covid-19, omdat de psychologische belasting die hiermee gepaard gaat hun ook niet wordt bespaard. Vandaar ik namens mijn collega’s in de gezondheidszorg een dringend beroep doe op de burgerij: BLIJFT U THUIS!

 

Donovan Isselt, MSc.
Arbeids- & Organisatiepsycholoog


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”