Kick-off “National Quality Policy”

Wednesday 17 April , 2019326

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) is namens het ministerie van Handel, lndustrie en Toerisme, als overheid bezig met de ontwikkeling van een nationaal kwaliteitsbeleid (NQP).

Jenna Wijngaarde van het Mesopartner-team is de lokale consultant en zal in de week van 15 tot en met 19 april 2019, samen met het teamlid Anett Matbadal een reeks meetings houden. De meetings hebben als doel informatie te verzamelen over hetgeen reeds in Suriname aanwezig is. Deze informatie zal als input dienen voor het formuleren van het Nationaal Kwaliteitsbeleid.

Volgens minister Stephen Tsang, die de kick-off op 16 april 2019 deed van het “National Quality Policy”, “hebben wij het over kwaliteitsinfrastructuur, wanneer wij praten over alle maatregelen die nodig zijn om aan te tonen dat goederen, diensten en processen voldoen aan de nationale- en internationale eisen om de gezondheid en veiligheid van consumenten te waarborgen”. Verder benadrukte de minister dat de kernelementen/pijlers van een gedegen Quality Infrastructure zijn: standaarden en conformiteitsbeoordeling.  Hieronder vallen: testen, certificeren en inspecteren. Bij de kick-off waren aanwezig vertegenwoordigers van de private en publieke sector.

Een kwaliteitsbeleid is het juridisch instrument dat door overheden wordt gebruikt bij, onder andere het bevorderen en ondersteunen van economische ontwikkeling, evenals voor het welzijn van het milieu en de samenleving. Dit beleid zal naar verwachting een mogelijk platform bieden voor handelsfacilitering en markttoegang. Het zal daarom een essentieel element zijn voor de ontwikkeling van onze nationale kwaliteitsinfrastructuur. De Nationale Standaarden Bureaus in elk land, treden op als het projectsecretariaat en in het geval van Suriname is dit het SSB.


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”