LVV-minister Parmessar wil Para en Brokopondo agrarisch stimuleren

Saturday 10 August , 2019152

De districten Para en Brokopondo moeten op agrarisch gebied floreren. Op uitnodiging van minister Rabin Parmessar zijn op donderdag 8 augustus 2019 vertegenwoordigers uit de twee districten bijeen geweest op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Aanwezig waren; de district commissaris Armand Jurrel van Para en de parlementariërs Patrick Kensenhuis, Jennifer Vreedzaam en Yvonne Maabo, die de twee districten vertegenwoordigden. Er is van gedachten gewisseld over hoe gezamenlijk de agrarische sector in Para en Brokopondo naar grotere hoogte gebracht kan worden.

Het beleid van het ministerie van LVV is erop gericht om de agrarische sector van Suriname duurzaam te ontwikkelen. De sector zorgt voor een integraal evenwicht binnen de nationale en internationale economie. De huidige technologie biedt mogelijkheden om de agrarische productie duurzaam opgang te brengen. Het is derhalve altijd verantwoord lange termijn investeringen te doen om kansen te identificeren voor de sector.  De bewindsman geeft aan dat de aandacht voornamelijk gericht geweest is op de districten in de kustvlakte en dat terwijl er veel potentie is in de overige districten. Minister Parmessar wilt dat nu veranderd zien door structuur te brengen in de agrarische opmars van Para en Brokopondo middels een optimale samenwerking met de plaatselijke bevolking en de stakeholders.

Middels een presentatie verzorgd door onderdirecteur Ashween Ramdin van LVV- onder directoraat Landbouw werd aangegeven welke stappen door het ministerie ondernomen zullen worden. Vanuit het ministerie zal gezorgd worden voor trainingen voor de plaatselijke boeren in Goede Agrarische Praktijken, GAP. Hierdoor zullen zij in staat zijn duurzame agrarische producten op de markt te brengen. Het blijft echter niet alleen bij landbouwtrainingen; Para is een opkomend honing district. Behalve het produceren van honing heeft het telen van bijen een positief effect op de productie van andere bosproducten, omdat door bestuiving van de bijen de vruchtsappen in kwaliteit toeneemt. Voor verdere stimulering van bijenteelt worden vanuit het ministerie van LVV momenteel 12 potentiele imkers getraind. De training wordt in de eerste week van september afgesloten.

Het ligt ook binnen het beleid van LVV om de bedrijven Victoria en Phedra nieuw leven in te blazen. De arealen zullen ingezet worden voor het telen van landbouwgewassen zoals het dragonfruit, bestemd voor de export naar de regio. Er zal ook gewerkt worden aan de bijscholing van het personeel van de LVV-ressortkantoren van de districten en hun personeelsbestand wordt aangevuld met nieuw kader.  De voorlichting vanuit de ressortkantoren naar de plaatselijke boeren toe moet daarnaast geoptimaliseerd worden. Dit zijn slechts enkele van de stappen die ondernomen zullen worden door het ministerie van LVV om de agrarische sector in Para en Brokopondo nieuw leven in te blazen. De lijnen zijn door het ministerie reeds uitgestippeld en een snelle uitvoering daarvan vereist door LVV-minister Parmessar.


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”