Minister Gopal opent 2de dag kinderworkshop

Thursday 15 August , 2019353

In het kader van de “Internationale dag van de Jeugd” op 12 augustus organiseert het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SOZAVO) in samenwerking met de UNICEF en IK BEN een 3- daagse kinderworkshop. Aan deze activiteit participeren G.L.O. als V.O.J. leerlingen met als thema “Transforming Education”. Op de 2de dag van de workshop heeft de minister van Sport- en Jeugdzaken, Lalinie Gopal, de opening mogen verrichten. De workshop vindt van 13 tot en met 15 augustus plaats in de Paramaribo Zoo.

Emmy Hart, directeur Stichting Rumas tevens lid van Ik BEN, gaf aan dat het van eminent belang is dat kinderen beschermd worden. Naar aanleiding hiervan is er een integraal kinderbeschermingsnetwerk voor optimale bescherming opgericht. Zij hoopt dat alle actoren samen kunnen zorgen voor een veilige omgeving waarin kinderen kunnen groeien. De directeur van SOZAVO, Angela Salmo, heeft de jongeren bemoedigd om verantwoordelijk om te gaan met social media. Zij heeft de leerlingen de negatieve gevolgen voorgehouden middels recente gebeurtenissen die gaande zijn op social media.

Minister Gopal gaf aan dat er op de internationale dag van de jeugd wordt stil gestaan bij de belangrijke rol die de overheid, organisaties die met jongeren werken, jongerenorganisaties, jongeren en alle relevante stakeholders vervullen. Volgens de minister vereist elke positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de jeugd een gezamenlijke aanpak. Educatie is een cruciale factor in het bereiken van duurzame ontwikkeling. Zij benadrukt doel nummer 4 van de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling, waarbij het gaat om het streven naar een duurzaam ontwikkeld Suriname. Hiervoor is belangrijk dat ons onderwijs afgestemd is op behoeften, talenten, capaciteiten, situaties en de lichamelijke en mentale gesteldheid van onze jongeren. De bewindsvrouw is ervan bewust dat de jongeren geconfronteerd worden met tal van uitdagingen waarop zij goed voorbereid moeten zijn. Zij heeft de leerlingen bemoedigd zich te blijven inzetten voor hun studie en verantwoordelijke besluiten te nemen.

De onderwerpen van de 2de workshop dag waren woede & agressie en social media. De scholen die aan deze sessies hebben geparticipeerd zijn de Marie Le Fevreschool, L.T.S. 4, Mulo Geyersvlijt, L.B.O. Latour, S.T.S. 2 en L.B.O. Nieuwe Dominee. Middels informatie sessies in kleine groepen hebben de leerlingen informatie tot zich kunnen nemen, waarna zij in een plenaire discussie en vragenronde actief konden participeren.


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”