Minister Mike Noersalim viert Kinderrechtendag met kinderen Huize Tyltyl

Thursday 21 November , 2019534

Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind herdacht met de kinderen van huize Tyltyl. “Naast de rechten als recht op genoeg en gezond eten, gezond leven en spelen, het recht hebben in het zeggen wat zij denken en voelen, hebben kinderen met een beperking voorrang”, sprak de bewindsman de kinderen toe op woensdag 20 november.

Huize Tyltyl is een opvangcentrum voor kinderen met zowel een geestelijke als lichamelijke beperking. De Biza-minister heeft ter ondersteuning van deze kinderen een geldsbedrag overhandigd aan de directeur van het tehuis. “Als minister en als buurtbewoner wil ik op deze bijzondere dag mijn bijdrage leveren aan het tehuis en het zal niet bij deze keer blijven. Ik zal altijd blijven kijken hoe ik als persoon in de samenleving mijn bijdrage kan leveren in welke vorm dan ook”. De directeur van Huize Tyltyl is de minister zeer erkentelijk met deze geste.

De Internationale Dag voor de Rechten van het Kind ook wel Kinderrechten wordt jaarlijks op 20 november gevierd. Deze dag is tot stand gekomen nadat de Verenigde Naties (VN) het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind op 20 november 1989 heeft aangenomen. Kinderrechten zijn er voor alle kinderen over de gehele wereld, ongeacht hun uiterlijk, hun geloof, hun geslacht, hun cultuur en hun huidskleur. Elk kind heeft recht op genoeg en gezond eten, onderwijs, gezond leven en Spelen. Een kind mag niet gedwongen worden om te werken, mag niet mishandeld worden en geen slachtoffer zijn van oorlog en geweld. Zij hebben alle recht voor het hebben van hun eigen geloof en het recht hebben in het zeggen wat zij denken en voelen. Vluchtelingenkinderen, wezen en kinderen met een beperking hebben voorrang.

 


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”