Minister Sergio Akiemboto beantwoordt puntsgewijs brandende vraagstukken van het college

Thursday 29 August , 2019214

Minister Sergio Akiemboto van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), ging tijdens de voortzetting van de 2e ronde van de Assemblee vergadering in op gestelde vragen cq op en aanmerkingen uit het college, inzake de machtigingswet, de wijziging en beëindiging Brokopondo overeenkomst en schadeloosstelling Bauxietmaatschappijen. Deze voortzetting vond plaats op donderdag 29 augustus 2019. De minister beantwoordt puntsgewijs de geplaatste vragen/kanttekeningen.

Enkele van deze besproken punten zijn:

  • De MoU – de MoU was meer bedoeld als informatiedocument om het college te informeren over de punten waarover onderhandeld zal worden met Suralco.
  • Het Milieu over de periode van 60 en 90 dagen – Vanuit het ministerie van NH zullen er dusdanige organisaties moeten worden opgezet, om de verschillende monitorings- en controlewerkzaamheden adequaat uit te voeren. Het is zeker van belang dat de terugkoppeling optijd wordt gedaan naar de muliti national toe.
  • Het Transactieprotocol – er is een nota van wijziging van het conceptdocument, voor wat betreft de taalfouten, zinsconstructies. De punten die zijn bediscussieerd zullen worden vastgelegd om uiteindelijk daarover een overeenstemming te bereiken.
  • Arbitrage – ten aanzien van de arbitrage is zoals eerder aangegeven door de regering bepaald te gaan naar de national chamber of commerce, gevestigd in Parijs.
  • Het opzetten van een fonds – het is helaas nog niet gelukt dit vraagstuk voor te leggen aan de maatschappij.

Op deze wijze heeft minister Akiemboto stuk voor stuk antwoord gegeven op alle eerder gestelde vragen en of geplaatste kanttekeningen.

 

 


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”