Minister van Financiën werkt volledig mee aan onderzoek

Friday 13 March , 2020798

In het strafrechtelijk onderzoek naar vermoedelijk strafbare feiten gepleegd door dde voormalig governor Robert van Trikt, zijn intussen reeds de regeringscommissaris bij de Centrale Bank van Suriname, Vijay Kirpalani, en de directeuren van de bank gehoord door het speciaal rechercheteam, dat door de procureur-generaal is samengesteld. Het ministerie van Financiën laat in een persbericht weten dat morgen de minister van financiën, Gillmore Hoefdraad als getuige wordt gehoord.

Omtrent deze zaak verklaarde de bewindsman eerder dat er grote vraagtekens zijn over de overeenkomsten die de Centrale Bank van Suriname heeft getekend met onder meer Clairfield Benelux N.V. en Orion Assurance & Advisory Services N.V. De minister heeft eerder verklaard kennis te dragen van de relatie die het Belgische bedrijf had met de Centrale Bank van Suriname, maar heeft nimmer inzage gehad in de inhoud van de gesloten contracten, laat staan dat hij op de hoogte zou zijn geweest van de gebleken wurgcontracten en daarin opgenomen astronomische bedragen.

Bovendien, aldus de Financiënminister, heeft hij nimmer een volmacht aan Van Trikt noch aan de Belgische vertegenwoordiger Buysse van het bedrijf Clairfield verstrekt om namens de Surinaamse Staat te handelen. De minister acht het van wezenlijk belang dat er duidelijkheid komt ten aanzien van de betrokkenen bij de overeenkomsten en de wijze waarop deze tot stand zijn gekomen. Het spreekt voor zich dat minister Hoefdraad daarom zijn volledige medewerking zal verlenen aan het onderzoek, laat het ministerie van Financiën weten.


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”