Moody’s voltooit periodieke rating-analyse van Suriname: rating ongewijzigd

Tuesday 25 February , 2020434

Moody’s Investors Service (“Moody’s”) evalueert al zijn ratings periodiek in overeenstemming met de interne voorschriften en regelgeving, doch los van de kalenderdatums voor specifieke ratingacties. Bij dit laatste is immers het hoogste besluitvormingsorgaan van het rating agentschap, de ratingcomité betrokken. De tussentijdse rating analyses zijn nuttig om een actieve dialoog tussen het Moody’s analyseteam en de autoriteiten – in het geval van een soevereine rating – op gang te houden en meest recente informatie te delen. Sinds 1 januari 2019 geeft Moody’s na elke periodieke evaluatie een persbericht uit, waarin de voltooiing van de evaluatie wordt aangekondigd.

Eind januari 2020 heeft het Moody’s team een rating-evaluatie voor Suriname afgerond en een persbericht uitgegeven. Haar evaluatie voert aan dat het B2 kredietprofiel van Suriname met stabiele outlook nog steeds wordt ondersteund door de huidige economische kracht van het land, ondanks er sprake is van een relatief kleine omvang van haar markt en beperkte productie diversificatie. Het B2 kredietprofiel verhoudt zich in ieder geval tot enkele andere gelijk-gewaardeerde landen.

Het ratingbureau merkte ook op dat het land nog steeds gevoelig is voor externe schokken en risico’s, als gevolg van de liquiditeitsbehoefte van de overheid. Over dit laatste is Moody’s gezichtspunt dat de opties om aan grote financieringsbehoeften te voldoen een beperkte range inhouden. Suriname’s B2 rating omvat voorts dat Suriname’s bestuurskracht (governance), als gevolg van institutionele beperkingen met betrekking tot beleidseffectiviteit en uitvoering, tot b3 worden gerekend, terwijl de hoge schuldenlast van de overheid een “caa2” fiscale krachtmeting oplevert.

Al met al geeft de analyse dus aan dat Moody’s de economische groei erkent en vooralsnog stabiele verwachtingen koestert. Het agentschap heeft aangekondigd dat het eerstvolgend bezoek aan Suriname, gepland voor augustus, een evaluatie voor een ratingactie zal behelzen.

De twee ratingbureaus die samenwerken met de Surinaamse overheid zijn Moody’s en Standard & Poor’s. De autoriteiten staan voortdurend in contact met deze twee agentschappen om ze van de vereiste meest recente informatie te voorzien. Dit vindt zowel binnen als buiten Suriname plaats. Voorts, bezoeken deze twee ratingbureaus Suriname ook regelmatig en werken dan ter plekke aan de hand van diverse directe gesprekken hun informatie bij.

Het in stand houden van de rating wordt door de Surinaamse autoriteiten als positief ervaren en zetten het pad van economische en sociale hervormingen onverstoorbaar voort.

Voor het recente Moody’s bericht, klikt u deze link aan.


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”