Nationale Dialoog Toekomst Onderwijs afgesloten

Saturday 27 April , 2019204

“Wetgeving is nodig om continuïteit, structuur en duurzaamheid binnen het onderwijs te garanderen. Iedereen moet dezelfde weg bewandelen om de sector naar grotere hoogten te tillen. Het onderwijs moet niet alleen de talenten van elk kind ontdekken en stimuleren maar ook de competenties ontwikkelen”. Dit zei Onderwijsminister Lilian Ferrier bij de persconferentie ter afsluiting van de driedaagse Nationale Dialoog voor de toekomst van ons Onderwijs.

“Op deze wijze zijn er geen drop outs en geen ongelukkige kinderen op school en heb je ook een groep jongeren die aansluiting heeft gevonden bij de arbeidssector”, zei de minister. Diverse actoren hebben geparticipeerd aan deze sessies, waarbij uitgebreid over de toekomst van het onderwijs is gesproken. De bewindsvrouw is blij met de inzet van alle belanghebbenden waaronder ook de vakbonden en NGO’s. De leerkrachten worden ook verder geschoold en de opleidingen komen op een hoger niveau. Volgens de minister is tijdens de meetings gebleken dat dialoog mogelijk is in Suriname. Onderwijs eist dat we boven politiek en verschil van meningen kunnen staan, zei de bewindsvrouw. Tijdens de dialoog hebben de participanten zich gebogen over het beroepsonderwijs, de taalproblematiek, het analyseren van data en het verder ontwikkelen van de kwaliteit van de leerkracht.

Uit een samenvatting van de afgelopen drie dagen is door de organisatie aangegeven dat de participanten hebben gesteld, dat zolang alle neuzen in 1 richting kunnen worden gekregen en continuering van beleid op hoofdlijnen kan zijn, zouden er elk jaar betere resultaten merkbaar zijn binnen het onderwijs. Het fundament daartoe moet ondersteund worden door relevante wetgeving. Betere onderwijsresultaten is niet alleen een kwestie van hogere slagingspercentages, maar het onderwijs moet de komende generaties klaarstomen om hun rol als burgers in de samenleving in te vullen in beroepen die de maatschappij nodig heeft.

Tijdens de discussies is voorgesteld dat ons onderwijs moet overgaan naar een 11 jarig systeem, waarbij leerjaren 7 tot en met 11 een overgangssituatie vormen waarin elk kind, zowel technisch beroeps- en academisch onderwijs aangeboden krijgt. De leerplicht moet verder uitgebreid worden van 3-16 jaar. De nieuwe onderwijsstructuur zal het kind zoveel mogelijk stimuleren de eigen competenties te ontwikkelen, voor de beroepsrichting die bij hem of haar past. Aandacht is geschonken aan de kwestie van de taal. Aanbevolen is om een inleiding tot taal en cultuur in het pakket van de leerkrachtenopleidingen mee te nemen, zodat ze in de toekomst beter omgaan met multiculturaliteit. Verder is gesproken over alfabetisering. Ouders die niet kunnen lezen, noch schrijven kunnen hun kinderen niet begeleiden en communiceren minder goed met de school. Gevraagd is of de leerkrachten in die gebieden een rol kunnen spelen bij de alfabetisering van de ouders. De deelnemers hebben ook gesteld dat zonder een effectief en efficiënt bestuurssysteem elke voorgenomen innovatie gedoemd is te mislukken. Het structureel tekort aan gekwalificeerd kader bij vitale diensten bemoeilijkt de groei van de sector. Tijdens dit nationale dialoog zijn er meerdere zaken besproken.


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”