Nieuw bestuur SHMS maakt formeel kennis met Keuringsinstanties

Tuesday 14 May , 2019522

Het bestuur van de Stichting Herkeuringen Motorrij- en Voertuigen Suriname (SHMS) heeft tijdens een informatiesessie formeel kennis gemaakt met de vertegenwoordigers van de verschillende keuringsinstanties. Tijdens deze bijeenkomst die op vrijdag 10 mei in de KKF – beurshal is gehouden, heeft de voorzitter, Mike Naarden, het beleidsplan gepresenteerd.

Op het gebied van de herkeuringen zijn er nieuwe ontwikkelingen op komst die aan de eigenaren van de keuringsinstanties zijn voorgehouden. De indelingen betreffende de categorieën voertuigen die ter herkeuring worden aangeboden, zullen worden aangepast. Wettelijke regelingen die gedoogd werden, zullen in de toekomst serieus ter hand worden genomen. Daarbij werd als voorbeeld genoemd het herkeuren van voertuigen met getinte ruiten, waarop een boete van SRD 10.000 staat voor de keuringsinstantie die zich hieraan schuldig maakt. Hieromtrent was er een spannende discussie. Sommige eigenaren zijn de mening toegedaan dat dit onderwerp nader bekeken moet worden, omdat er voertuigen met bepaalde type ruiten worden geïmporteerd. Er is ook aandacht gevraagd voor het geval een arbeider zich daaraan schuldig maakt, dat die persoon de boete betaalt.

De stichting is er om de veiligheid op de openbare weg te helpen garanderen. Dit vindt plaats door toezicht te houden op de herkeuringen gepleegd door de verschillende keuringsinstanties. De SHMS heeft de status van een publiekrechtelijk rechtspersoon en oefent haar taken uit onder de verantwoordelijkheid van de minister van Justitie en Politie. Er is voor een publiekrechtelijk rechtsvorm gekozen, omdat de verkeersveiligheid een zorgpunt is van de overheid. Het huidig bestuur werd per 1 oktober 2018 voor de duur van 1 ½ jaar, dus tot 1 april 2020 door de minister van Juspol benoemd

Het bestuur timmert hard aan de weg om de nodige aanpassingen van de wettelijke regelingen te plegen. Ook de invoering van camera’s bij de keuringsbedrijven staat op de agenda van de stichting. De vertegenwoordigers van de keuringsinstanties stellen het initiatief van de stichting om de informatiesessie te houden op prijs en vragen het niet hierbij te laten. Ze zien graag dat er een discussieavond georganiseerd wordt, zodat er vanuit de keuringsinstanties een wezenlijke bijdrage geleverd kan worden aan het beleid van de SHMS. Volgens voorzitter Mike Naarden zal de voorlichting naar zowel de keuringsinstanties als de totale samenleving op gang gebracht worden.

 

 


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”