Nieuwe Highway wordt vervroegd opgeleverd

Wednesday 5 February , 202017124

De oplevering van de Nieuwe Highway was voorzien voor november 2020, maar zal vervroegd geschieden. De werkzaamheden zijn vlot verlopen waardoor de oplevering nu voor maart geprogrammeerd staat. “Het project is heel goed gegaan waardoor wij maart dus wel halen om alles af te ronden”, zegt Kishan Narain, project engineer van ACE Consultancy, tegenover het Nationaal Informatie Instituut (NII). Het is de bedoeling het werk zo goed mogelijk op te leveren.

De Nieuwe Highway is 9.6 km. lang en ligt tussen de Afobakaweg en de John F. Kennedy Highway. Via deze ontsluitingsweg moet vooral de Johan Adolf Pengelluchthaven, gezien het drukke verkeer over de Indira Gandhiweg, makkelijker te bereiken zijn. De aannemer Dalian is thans bezig met afrondende werkzaamheden, terwijl de Energiebedrijven Suriname (EBS) de straatverlichting plaatst.

De weg zelf is zo goed als af. Alleen de belijning en bebording moeten nog komen. Hieraan wordt gewerkt nadat bij de kruispunten de verkeerseilanden zijn aangebracht. Het gaat om het kruispunt aan de kant van zowel de Afobakaweg als de John F. Kennedy Highway. Ook de brug in de Nieuwe Highway is grotendeels af; de 400m lange oeververbinding over de Pararivier alsook de aansluitingswegen moeten nog van een toplaag asfalt worden voorzien.

De Nieuwe Highway bestaat uit twee rijbanen en in totaal vier rijstroken. Minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport & Communicatie (OWT&C) spreekt van een super Highway, waarmee is bewezen dat Suriname ook mooie wegen kan neerzetten. Hij verwacht dat de weg een behoorlijk effect zal hebben. Niet alleen als ontsluitingsweg zodat men makkelijker zijn bestemming, in dit geval de luchthaven kan bereiken, maar ook als bewijs dat de regering aan haar plicht heeft voldaan. De bewindsman weet dat het vaak heel wat frustratie en irritatie opwekt om via de drukke Indira Gandhiweg naar de luchthaven te rijden. Met dit project probeert de regering verlichting hierin te brengen.


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”