Participatie Suriname in de 48ste reguliere sessie van Algemene Vergadering van de Organisatie van Amerikaanse Staten

Tuesday 12 June , 2018326

De 48ste Reguliere Sessie van de Algemene Vergadering van de Organisatie van Amerikaanse Staten (AVOAS) gehouden in de Hall of Americas, in het Hoofdgebouw van de OAS in Washington D.C. Het thema voor dit jaar was ‘the 70th Anniversary of the OAS: Opportunities and Challenges’. De reguliere sessie is gehouden op 4 en 5 juni 2018.

De sessie werd geopend door de Secretaris-Generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten (SG-OAS), Luis Almagro. De SG-OAS gaf in zijn openingstoespraak onder andere het belang aan van de vrijheid van vrouwen, inheemse volkeren, afro-afstammelingen, de essentie van klimaatsverandering en benadrukte dat regeringen het instrument moeten zijn om de rechten van iedereen te waarborgen.

De toespraken van de aanwezige lidstaten waren voornamelijk gericht op de verworvenheden en de uitdagingen van de OAS, sinds haar oprichting 70 jaar geleden en de toekomstperspectieven voor de oudste multilaterale organisatie op het westelijk halfrond. Tevens kwam aan de orde de versterking van democratie en democratische instituten en de bescherming en bevordering van mensenrechten, de recente vulkaanuitbarsting in Guatemala, en als heet hangijzer de politieke situaties in Venezuela en Nicaragua. De Algemene Vergadering werd geleid door de Minister van Buitenlandse Zaken van Paraguay.

Met betrekking tot de aanname van resoluties is dit jaar baanbrekend werk verzet binnen de organisatie, vanwege de aanname van een bijzondere resolutie ‘Incorporation of Multidimensional Criteria for Measuring Poverty and Development, waarbij binnen de OAS multidimensionale criteria zullen worden gehanteerd voor het vaststellen van armoede en ontwikkeling. Er zal rekening worden gehouden met de specifieke omstandigheden van landen om toegang te krijgen tot financiële middelen. Tevens is er een resolutie aangenomen voor de versterking van de multisectorale aanpak bij crises van Niet Overdraagbare Aandoeningen (NCD’s) in de Amerikas. Verder zijn er resoluties aangenomen op het stuk van veiligheid, mensenrechten, ontwikkeling en democratie, alsook zijn er verkiezingen gehouden om nieuwe leden te kiezen binnen de navolgende organen van de organisatie te weten: de Inter-American Court of Human Rights (IACRTHR), the Inter-American juridical Committee (ICAJ), Justice Studies Center of the Americas.

Hoog op de agenda stond de bespreking van de situatie in Venezuela.

Suriname werd vertegenwoordigd door de Permanent Vertegenwoordiger van Suriname bij de OAS en Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur bij de Verenigde Staten van Amerika, Niermala Badrising bijgestaan door stafleden van de Ambassade en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

In de toespraak tot de Algemene Vergadering stelde de Ambassadeur dat de Regering het proces van dialoog, consensusbuilding, diplomatie en vreedzame beslechting van geschillen heel erg belangrijk vindt. Dit op basis van de essentiële bouwstenen voor duurzame stabiliteit, vrede en welvaart binnen het Westelijk Halfrond. De Regering is van mening dat vooral constructieve dialoog en toegewijde acties kunnen dienen als relevante en doeltreffende instrumenten voor oplossing van elke vorm van conflict.


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”