Protocol (thuis)quarantaine bij COVID-19

Tuesday 7 April , 2020310

Tijdens de quarantaineperiode wordt er regelmatig contact gemaakt door de Medische Dienst van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) om de gezondheidstoestand te evalueren. Personen in quarantaine worden gevraagd om tweemaal daags de temperatuur op te nemen en te registreren. Bij een temperatuur van groter of gelijk aan 37.5 graden of andere klachten zal men contact moeten maken via het verstrekte telefoonnummer van de Medische Dienst.

Bij thuisquarantaine verblijft de persoon thuis in een aparte ruimte met eigen sanitaire voorzieningen, die zo weinig als mogelijk verlaten wordt en waarbij dan steeds vooraf hand sanitatie en het dragen van een chirurgisch masker wordt toegepast. Contact met andere bewoners dient zoveel mogelijk vermeden te worden, met inachtneming van de bekende maatregelen (afstand van minimaal 1,5 meter, chirurgisch masker voor patiënt) zo kort mogelijk te duren. Evaluatie van de gezondheidstoestand zal bij thuisquarantaine geheel of gedeeltelijk via de telefoon plaatsvinden.

Indien er tijdens de quarantaine klachten of ziekteverschijnselen optreden wordt een medisch onderzoek ingesteld, waarbij doorgaans een neus-keeluitstrijk wordt gemaakt voor onderzoek op aanwezigheid van het COVID-19 virus. Indien er zich gedurende de 14 dagen geen ziekteverschijnselen voordoen (en uitgesloten is dat tussendoor nieuw risicovol contact is geweest), wordt de persoon geïnterviewd door een gezondheidsmedewerker van het BOG. Nadat de resultaten van dit interview zijn geëvalueerd, wordt besloten of de quarantaine kan worden beëindigd of dat er nader onderzoek nodig is.


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”