Rekenkamerwet door parlement goedgekeurd

Wednesday 10 July , 2019227

Suriname heeft een nieuwe wet voor de Rekenkamer. De ontwerpwet houdende regels inzake de instelling en de organisatie van de Rekenkamer van Suriname, ter uitvoering van de artikelen 149 en 152 van de Grondwet van de Republiek Suriname (Wet Rekenkamer Suriname 2018) is op dinsdag 9 juli 2019, met algemene 35 stemmen goedgekeurd.

“De verantwoording van de middelen naar het volk toe zal met de goedkeuring van deze wet beter plaatsvinden”, zegt commissievoorzitter Amzad Abdoel. In de nieuwe situatie krijgt de Rekenkamer een eigen budget. Er wordt een bureau ingesteld met als doel zorg te dragen voor de personele, professionele, administratieve, technische en wetenschappelijke ondersteuning van de Rekenkamer bij de uitvoering van de kerntaken en verantwoordelijkheden.

Minister Soewarto Moestadja, vicevoorzitter van de Raad van Ministers, heeft de initiatiefnemers bedankt. “We hebben niet zomaar invulling willen geven aan het totstandbrengen van deze wet, waarmee impliciet wordt aangeven dat de regering serieus moet zijn om zich te houden aan wat de Rekenkamerwet van ons verlangt als uitvoerende macht”, stelt de bewindsman.

De initiatiefwet is ingediend door de leden Jennifer Simons, Oesman Wangsabesari en Jennifer Vreedzaam.

De Commissie van Rapporteurs bestond uit de leden: Amzad Abdoel (voorzitter), Riad Nurmohamed, Ronald Hooghart, Dinotha Vorswijk, Diepakkoemar Chitan, William Waidoe en Hans Sandjon.


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”