Road Safety week gelaunched met overhandiging poster

Monday 6 May , 2019397

In verband met de Road Safety Week heeft het Korps Vrijwilligers Suriname(KSV) een poster overhandigd aan het ministerie van Volksgezondheid. Met deze overhandiging is de Road Safety Week geopend verklaart. Op de poster staan tien verkeersgeboden. Met deze verkeersgeboden wil het KSV het gedrag van de deelnemers aan het verkeer beïnvloeden. Eugenie Esajas, ondervoorzitter van het Korps Vrijwilligers Suriname zegt dat het verkeer hen zorgen baart omdat Suriname reeds zit tussen de zestien en achttien verkeersdoden per honderdduizend inwoners.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft zich in maart jongstleden gecommitteerd aan het Strategisch plan, Verkeersveiligheid 2018-2021. Om die reden heeft het KSV gemeend ook aan het ministerie van Volksgezondheid een poster te overhandigen.

Johanna Lakisharan, beleidsmedewerker op het ministerie van Volksgezondheid zegt dat het committeren aan het Strategisch Plan betekent dat het ministerie samen met andere strategische partners toe gezegd heeft te werken aan de actiepunten die zijn opgenomen in dit plan. Eèn daarvan is dat ervoor gezorgd wordt dat het aantal verkeersdoden met dertig procent vermindert in vergelijking met 2016. Volgens Lakisharan is het ministerie bezig een werkgroep samen te stellen om te kijken naar de ambulancedienst in Suriname. Het doel van deze ambulancedienst is het verbeteren van de kwaliteit van ieder slachtoffer. Dit is volgens Lakisharan voor het ministerie een heel grote uitdaging, die samen met de strategische partners te bereiken is. De Road Safety Week loopt van 6 mei tot en met 13 mei.


Onze Partners
 
Staatsolie
SWM
Telesur
Grassalco
SZF
Surinaamse Luchtvaart Maatschappij
Energie Bedrijven Suriname “EBS”